صفحه اینستاگرام انتشارات مولی با آدرس molapub: این صفحه روزانه به معرفی کتاب‌های جدید (از همه ناشران) در کتابفروشی مولی می‌پردازد و کتاب‌های پرفروش هفته در کتابفروشی را اعلام می‌کند. اخبار و کتاب‌های زیرچاپ انتشارات مولی نیز در این صفحه اعلام می‌شود.

شبکه تلگرام انتشارات مولی با آدرس molapub: این صفحه به معرفی کتاب‌های انتشارات مولی، تازه‌های انتشارات مولی و اخبار مرتبط می‌پردازد.

شبکه تلگرام کتابفروشی مولی با آدرس molabook: این صفحه تصویر جلد کتاب‌های جدید در کتابفروشی را به اشتراک می‌گذارد. معرفی مفصل‌تر این آثار در صفحه اینستاگرام آمده است.

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ