محمد خواجوی در سال ۱۳۱۳ در خانواده ای مذهبی در تهران متولد شد. پس از طی تحصیلات معمول، نزد مرحوم سید ابوالفضل کمالی سبزواری مقدمات خواند و پس از آن به مطالعه متون ادبی عربی پرداخت. در میان آنها و به دلیل کششی که به سمت تفاسیر قرآن داشت، با تفسیر ملاصدرا آشنا شد و پس از آن، این تفسیر مدار مطالعه او قرار گرفت. آشنایی با فلسفه ملاصدرا باعث شد که او نزد استادانی چون شیخ ابوالحسن شعرانی و سید ابوالحسن رفیعی قزوینی و مرحوم مطهری شاگردی کند. خواجوی آثاز بسیاری از گنجینه فلسفه و عرفان اسلامی را تصحیح و ترجمه کرده است که تقریبا همه آنها توسط انتشارات مولی منتشر شده است. اهم آنها ترجمه حکمت متعالیه در اسفار اربعه ملاصدرا در ۴ جلد و ترجمه فتوحات مکیه شیخ محیی الدین ابن عربی در ۱۷ جلد است. محمد خواجوی در آذر ۱۳۹۱ در تهران بدرود حیات گفت. روحش شاد.

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ