-مثنوی هفت اورنگ، نورالدین عبدالرحمان جامی، تصحیح و توضیح دکتر حسن نصیری جامی.

- شواهد النبوه, نورالدین عبدالرحمان جامی, تصحیح و توضیح دکتر حسن نصیری جامی.

- اشعه اللمعات, نورالدین عبدالرحمان جامی, تصحیح و توضیح دکتر حسن نصیری جامی.

- بهارستان, نورالدین عبدالرحمان جامی, تصحیح و توضیح دکتر حسن نصیری جامی.

-ترجمه طبیعیات از کتاب شفا (فن سماع طبیعی، آسمان و جهان، کون و فساد). شیخ رئیس ابوعلی سینا، ترجمه محمدعلی فروغی.

- ترجمه شرح اصول کافی؛ نوشته ملاصدرا؛ ترجمه محمد خواجوی.

- مجالس سبعه؛ نوشته جلال‌الدین محمد بلخی (مولانا)؛ به کوشش سلمان مفید.

-پرتو نامه، شهاب الدین سهروردی.

-هیاکل النور، شهاب الدین سهروردی.

-بستان القلوب، شهاب الدین سهروردی.

-مطلع الشمس، تاریخ ارض اقدس و مشهد مقدس، نوشته محمد حسن خان اعتماد السلطنه، تصحیح سلمان مفید.

-مجموعه حکمت الاشراق شیخ شهاب الدین سهروردی: ترجمه حکمت الاشراق، ترجمه شرح قطب الدین شیرازی، ترجمه شرح شهرزوری، ترجمه تعلیقات ملاصدرا. ترجمه مسعود انصاری.

- محبوب القلوب (در سه جلد)،نوشته قطب الدین محمدبن شیخ علی اشکوری، تصحیح علی اوجبی.

- ترجمه المواقف و الخاطبات، نوشته محمد بن عبدالجبار بن حسن نفری، ترجمه امیر حسین الهیاری.

- جریان‌شناسی عرفان ابن‌عربی در ادب فارسی؛ تالیف هادی حیدری.

- نور الهدایه و مصدر الولایه؛ شیخ نجیب‌الدین رضا تبریزی اصفهانی؛ تصحیح دکتر خیرالله محمودی.

- مرآة الهداة فی کشف اسرار الصلاة؛ تالیف علی نقی بن کوثر علیشاه همدانی؛ تصحیح وحید محمودی و محمد رجا صاحبدل.

- متن و ترجمه نقد النقود فی معرفة الوجود؛ تالیف سید حیدر آملی؛ ترجمه و تصحیح نادر محبتی تمرین.

- فلسفه اسلامی از الف تا ی؛ تالیف پیتر اس.گراف و الیور لیمن؛ ترجمه سعید شفیعی.

- لذت و معنای زندگی: بررسی تطبیقی دیدگاه ارسطو؛ ابن سینا و بنتام؛ تالیف سیده نرجس عمرانیان.

- ملا رجبعلی تبریزی و مکتب فلسفی اصفهان؛ تالیف جبار امینی.

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ