<< قبلی   1   2   3
 

  ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ ۰۸:۴۳:۱۰ ق.ظ

تاریخ تمدن؛ تحلیلی از تاریخ جهان از آغاز تا امروز نوشته ارنولد توین‌بی با ترجمه دکتر یعقوب آژند منتشر شد.

تاریخ تمدن، تحلیلی از تاریخ جهان از آغاز تا امروز. نوشته ارنولد توین‌بی، ترجمه دکتر یعقوب آژند.

این کتاب چکیده نظرات و عقاید یکی از نظریه‌پردازان تاریخ مدرن جهان است که دید او در این کتاب یک دید عام و مشترک انسانی است. توین‌بی در این اثر نهایی خود که بدان عنوان «انسان و مام وطن: روایتی از تاریخ جهان» نهاده، تمامی هم خود را مصروف وصفی از یک مثلث جهانی یعنی زیست کره، مام وطن و انسان می‌کند.

هدف توین‌بی از مطالعه تاریخ مقایسه تمام تمدن‌های شناخته شده بود تا بدین وسیله علل سقوط و صعود آنها را کشف کند. او تاریخ را یک امر جهانی میدانست و معتقد به تسلسل تمدن‌ها بود و به توجیه آنها می‌پرداخت. به نظر او ۲۶ تمدن وجود دارد که ۲۱ تمدن از این ۲۶ تمدن از بین رفته‌اند. او معتقد به ستیز تمدن‌ها بود و به قانونی بین تمدن‌ها باور دارد که مطابق آن جملگی تمدن‌ها از میان می‌روند و تمدن‌های جدید به جای آن‌ها می‌نشینند و از اینجاست که تمدن‌ها را به صورت همزمان زمان‌بندی میکند و به بررسی و هم‌سنجی آنها مبپردازد.

کتاب حاضر چکیده تمامی نظریات و بررسی‌های تاریخی توین‌بی و گزیده تمامی مطالعات او در باب تاریخ بشریت است که پس از فوت او انتشار یافت. او در این کتاب تاریخ بشر را به صورت تحلیلی از هبوط آدم تا سال ۱۹۷۳ میلادی به بحث و فحص می‌گیرد. این کتاب با اثر مشهور توین‌بی، «بررسی تاریخ» متفاوت است. توین‌بی «بررسی تاریخ» را در دهه چهل و پنجاه میلادی نگاشت که بعدا خلاصه‌ای از آن نیز منتشر شد. کتاب حاضر حدود سی سال بعد از آن منتشر شد و آخرین اثر توین‌بی است، لذا حاوی آخرین نظریات توین‌بی در باب تاریخ جهان است.

توین‌بی در مقدمه چنین مینویسد:

ارائه گزارشی جامع از هر چیز مستلزم گزینش است. فکر و اندیشه بشر گنجایش و کارایی گزارش جامع و همه جانبه‌ای درباره یک چیز واحد را ندارد. گزینش امری ناگزیر است، اما همین گزینش هم به ناچار دلبخواهی خواهد بود، انبوه اطلاعاتی که حاصل گزینش یک محقق است جای نقد دارد، مثلا گزینش وقایع تاریخی که در سال ۱۸۹۷ بسیار مناسب و چشمگیر به نظر میرسید در سال ۱۹۷۳ یک گزینش بی حاصل و نارسا مینمود. نگارنده در این تحلیل سعی کرده تا به تمدن غرب و پیشینیان آن اهمیت گسترده‌ای را که معمولا در بررسی‌های غربی تاریخ جهان بدان قائلند ندهد، بلکه تلاش او معطوف به این شد تا به ورطه کم بها دادن به تمدن غرب و پیشینیان آن نیز نیفتد. با این همه چه بسا خواننده چینی خواهد گفت که نگارنده برای تمدن غرب بها و اهمیت زیادی قائل شده و خواننده غربی نیز اذعان خواهد داشت که او در تلاش برای بررسی منصفانه تمدن غرب و پیشینیان آن بیشتر بر گذشته تکیه کرده است.

این کتاب در قطع وزیری و جلد گالینگور با قیمت ۷۵۰۰۰۰ ریال منتشر شده است.

  ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ ۰۸:۲۹:۲۲ ق.ظ

معراج‌نامه، رساله‌ای از آقا میرزا مهدی مدرس آشتیانی (صاحب اساس‌التوحید) برای اولین بار منتشر شد

معراج نامه.

نوشته آقا میرزا مهدی مدرس آشتیانی (صاحب اساس التوحید)؛ تصحیح و مقدمة منوچهر صدوقی سها.

آقا میرزا مهدی مدرس آشتیانی، حکیم و متاله برجسته دوران اخیر است که نزد اهل حکمت با کتاب گرانسنگش «اساس التوحید» شناخته شده بود. رساله «معراج‌نامه» یکی از تصانیف وی است که تاکنون منتشر نشد بود. آشتیانی در این رساله از زوایای مختلف به بررسی معراج پیامبر می‌پردازد و سعی در توضیح و تفسیر آن از طریقی حکمی و فلسفی دارد. در این راه او برخی از شبهات پیرامون واقعة معراج را مطرح می‌کند و در صدد پاسخگویی به آنها بر می‌آید.

مقدمه‌ای مختصر در احوال و آثار باقی‌مانده از میرزا مهدی نگاشتة آقای صدوقی سها در ابتدای رساله آمده است.

برخی از عناوین در فهرست کتاب چنین است:

-در بیان اینکه معراج و شق القمر از اصول است یا فروع؟و آیا از ضروریات دین اسلام است یا نه؟

-بیان اقوال و آرا مختلف در باب کیفیت معراج پیامبر (ص)

-بحث درباره امکان ذاتی و وقوعی مهراج جسمانی پیامبر.

-در اثبات معراج جسمانی خاتم الانبیا

-تقریر هفده دلیل عقلی در اثبات

-پاسخ به شبهات منکرین.

این کتاب در قطع رقعی و جلد شومیز با قیمت ۱۵۰۰۰۰ ریال منتشر شده است.

  ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ ۰۸:۲۰:۰۰ ق.ظ

دانشنامه علائی، مهمترین اثر فارسی ابن‌سینا منتشر شد

انتشارات مولی منتشر کرد:

دانشنامه علائی؛ منطق، طبیعیات، موسیقی، الهیات. تصحیح محمد معین، محمد مشکات، تقی بینش. مقدمه منوچهر صدوقی سها.

ارجمندترین تالیف اصیل و محقق شیخ رئیس ابوعلی سینا به فارسی «دانشنامه» است که ابن سینا آن را به نام علاالدوله ابوجعفر محمد بن دشمنزیار بن کاکویه تالیف کرده است؛ و شامل چندین رساله است که از آن جمله سه رساله علم منطق، علم برین (الهیات) و علم زیرین (طبیعیات) به قلم ابوعلی است و رسائل دیگر را که در موسیقی و... است شاگرد وی ابوعبید جوزجانی پس از مرگ او از مصنفات استاد خویش و دیگران التقاط و تلخیص و ترجمه نموده است.

کتاب حاضر شامل چهار رساله منطق، طبیعیات، موسیقی و الهیات دانشنامه علائی است.

ابن سینا در مقدمه کتاب گوید: کتابی تصنیف کنم بپارسی دری که اندر وی اصلها و نکتهای پنج علم از علمهای حکمت پیشینیان گرد آورم بغایت اختصار: یکی علم منطق، که وی علم ترازوست؛ و دوم علم طبیعیات که علم آن چیزهاست که بحس شاید دیدن و اندر جنبش و گردشند؛ و سوم علم هیات و نهاد عالم و حال صورت جنبش آسمانها و ستارگان، چنانکه بازنموده‌اند که چون بشایست حقیقت آن دانستن؛ و چهارم علم موسیقی و بازنمودن سبب ساز و ناساز آوازها و نهادن لحنها؛ و پنجم علم آنچه بیرون از طبیعت است.

اما از چندین علم مسطور در نسخه‌های دانشنامه، فقط سه بخش، یعنی منطق، الهی و طبیعی، بقلم خود شیخ است و بقیه را پس از مرگ وی خواجه عبدالواحد جوزجانی فراهم آورده است.

کتاب حاضر در قطع رقعی و جلد گالینگور با قیمت ۵۰۰۰۰۰ ریال منتشر شده است.

  ۱۹ آبان ۱۳۹۴ ۰۷:۲۶:۰۳ ق.ظ

دانشنامه اصطلاحات ابن عربی منتشر شد

دانشنامه اصطلاحات ابن عربی (ترجمه کتاب المعجم الصوفی، الحکمه فی حدود الکلمه) منتشر شد. مشخصات کتاب: دانشنامه اصطلاحات ابن عربی، نوشته دکتر سعاد الحکیم، ترجمه سید ناصر طباطبایی. گالینگور با جلدسازی پاکتی، ۱۰۳۲ صفحه، قطع وزیری، قیمت ۹۸۰۰۰۰ ریال. دکتر سعاد الحکیم استاد تصوف در دانشگاه لبنان است. او دکترای خود را از دانشگاه قدیس یوسف در سال ۱۹۷۷ دریافت کرد و پس از آن به تدریس در این حوزه پرداخت. آثار او همگی در حوزه تصوف و به پیژه ابن عربی است. با نگاهی اجمالی به سراسر کتاب می‌توان به خوبی دریافت که مولف در ریشه‌یابی حقیقی واژگان بسیار کوشیده و سیر تاریخی و ادبی واژه را به خوبی بیان کرده است. مولف در این میان لغات ویژه‌ای را برگزیده و چنان که مورد نظر ابن‌عربی بوده بازنمایانده است.او عمدتا واژه‌ها را با کاربردی مخصوص و مطلبق با دیدگاه شیخ شرح داده است که می‌توان تفاوت آن را با کاربرد واژه به نیکی دریافت. این کتاب به شرح ۷۰۶ اصطلاح نزد ابن‌عربی می‌پردازد. مولف ذیل هر مدخل را در یه بخش سامان داده است: ۱-در لغت، ۲-در قرآن، ۳-نزد ابن‌عربی، تا بتواند تفاوت معنای اصطلاحی و معنای تاریخی یا رایج را نشان دهد. بخش سوم هر مدخل را به بیان و نقل بخشی از متون این‌عربی اختصاص داده است تا خواننده بتواند با متن اصلی آثار و کاربرد اصطلاح در آن آشنا شود.

  ۷ بهمن ۱۳۹۳ ۰۸:۵۴:۰۹ ب.ظ

کتابهای جدید انتشارات مولی

کتاب‌های جدید انتشارات مولی: ۱-ترجمه و متن فصوص الحکمه، نوشته ابونصر فارابی، به همراه سه شرح از شنب غازانی، جلال الدین آشتیانی و الهی قمشه‌ای. ترجمه حیدر شجاعی. ۱۵۰۰۰۰ ریال. ۲-ترجمه و متن کشف الاسرار و مکاشفات الانوار. نوشته شیخ روزبهان بقلی.ترجمه و تصحیح محمد خواجوی. ۲۲۰۰۰۰ ریال. ۳-رسائل قیصری. ۳ رساله از شرف الدین داوود قیصری. ترجمه حیدر شجاعی. ۱۳۰۰۰۰ ریال. ۴- رسائل عبدالقادر گیلانی. نوشته شیخ عبدالقادر گیلانی. ترجمه حیدر شجاعی. ۱۳۰۰۰ ریال. ۵- غایه الامکان فی درایه المکان. رساله فارسی منسوب به عین القضات همدانی. تصحیح رحیم فرمنش. ۱۰۰۰۰۰ ریال. ۶- لطایف الطوایف. نوشته فخرالدین علی صفی. تصحیح و توضیح دکتر حسن نصیری جامی. ۳۸۰۰۰۰ ریال. ۷- مکتب هرات و شعر فارسی. نوشته دکتر حسن نصیری جامی. ۲۵۰۰۰۰ ریال. ۸- ملکه‌های فراموش شده در سرزمین‌های خلافت اسلامی. نوشته فاطمه مرنیسی. ترجمه حسن اسدی. ۲۰۰۰۰۰ ریال. جهت اطلاعات بیشتر و یا سفارش کتاب با فروشگاه مولی (۶۶۴۰۹۲۴۳) تماس بگیرید.

  ۱۱ آذر ۱۳۹۳ ۰۸:۴۰:۱۷ ق.ظ

کتابهای جدید انتشارات مولی

کتاب‌های جدید انتشارات مولی. چاپ پنجم کتاب «شرح فصوص‌الحکم» نگاشته تاج‌الدین حسین خوارزمی با تصحیح نجیب مایل هروی وارد بازار کتاب شد. قیمت کتاب ۶۹۰۰۰۰ ریال است. دیگر کتاب‌های جدید انتشارات مولی در ماه اخیر (چاپ اول): ترجمه تاویلات قرآن حکیم (مشهور به تفسیر ابن عربی) در دو جلد. ترجمه سید جواد هاشمی علیا. ۱۲۰۰۰۰۰ریال. عطر خوش جان در تاویل خواب و رویا (ترجمه تعطیرالانام فی تعبیر المنام) نگاشته عبدالغنی نابلسی. ترجمه سید ناصر طباطبایی. ۵۵۰۰۰۰ ریال. مجموعه آثار شاه قاسم انوار در سه جلد: ۱- بررسی احوال و آثار شاه قاسم انوار نوشته دکتر حسن نصیری جامی. ۲-دیوان شاه قاسم انوار تصحیح دکتر حسن نصیری جامی. ۳- انیس العارفین و رسائل شاه قاسم انوار تصحیح دکتر حسن نصیری جامی. دوره ۳جلدی قابدار ۷۰۰۰۰۰ ریال.

  ۲۶ آذر ۱۳۹۱ ۰۲:۰۵:۱۲ ب.ظ

کتاب جدید

یازده رساله در وحدت وجود به زودی منتشر خواهد شد


  ۱۸ آذر ۱۳۹۱ ۰۲:۰۸:۴۶ ب.ظ

تازه های نشر

عرفان شیعی (پژوهشی در باب زندگی و اندیشه‌ی سید حیدر آملی) به زودی منتشر خواهد شد.


  << قبلی   1   2   3