<< قبلی   1   2   3   4   بعدی >>
 

  ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۳:۰۷:۳۵ ب.

انتشار ترجمه فارسی «تفسیر فواتح الهیه» در چهار جلد

ترجمه تفسیر فواتح الهیه، تصنیف نعمت الله نخجوانی نقشبندی با ترجمه مسعود انصاری منتشر شد. مولانا نعمت الله بن محمود نخجوانی، مشهور به شیخ علوان و بابا نعمت الله، ابن علوان رومی است و از او به ولی کامل، محقق عارف، کاشف مدقق، امام، عالم ربانی، عارف بالله، شیخ المشایخ و الکامل المکمل، ذی الفیض الربانی و متحقق به مقام شهود احسانی یاد کرده‌اند. متون از زندگی او تفسیر روشنی ارائه نمی‌دهند، جز آنکه او را منسوب به نخجوان دانسته‌اند و ظاهراً در آنجا زاده شده و پرورش یافته و پس از آن به عثمانی، آقشهر مهاجرت کرده و در آنجا شهرت یافته است. بیشتر تذکره‌نویسان وفات او را ۹۲۰ ه ق ذکر کرده‌اند. در مقدمه چاپ متن عربی تفسیر «الفواتح» تصریح شده که سلوک نخجوانی بر پایه طریقه علیه نقشبندیه و بهره‌مندی از حضور مشایخ این مکتب عرفانی بوده است. از او با نام «بابا نعمت الله نقشبندی» یاد کرده‌اند، اما با عنایت به تفسیر، تعلق خاطر او بیش از هر کس دیگری به محیی‌الدین بن عربی است. اصلی‌ترین اصطلاحات شیخ اکبر در ذهن و زبان شیخ اکبر دارای جایگاهی ویژه است و استفاده مکرر آن‌ها در متن تفسیر، نشان از تاثیرپذیری مفسیر از مکتب ابن عربی دارد. عنوان کامل این تفسیر «الفواتح الالهیة و المفاتح الغیبیة الموضحة للکلم القرآنیة و الحکم الفرقانیة» که ترجمه آن «گشایش‌های خدایی و کلیدهای غیبی روشنگر گزاره‌های قرآنی و حکمت‌های فرقانی» است، چنان‌که از عنوانش پیداست تفسیری است عرفانی که به گفته مؤلف حاصل فتح و گشایشی الهی است، چنان‌که خود می‌گوید: وقتی از جمله گشایشهایی که حضرت حق از آن پرده گشود و از بخشش محض خود بخشود، از سوی خود بر آن نام «الفواتح الالهیة و المفاتح الغیبیة» گذارد که روشنگر گزاره‌های قرآنی و حکمت‌های فرقانی است. برخی ویژگی‌های تفسیر فواتح الهیه ۱. سرآغاز و سرانجام در هر سوره: روش مؤلف آن است که تفسیر هر سوره را با «سرآغاز»ی شروع می‌کند و با «سرانجام»ی به پایان می‌رساند، که اصولاً سرآغاز هر سوره دورنمایی از مطالب آن است که برای سالک می‌تواند روشنگر باشد و «سرانجام» نیز چکیده نتیجه‌ای است که مؤلف از آن سوره به دست می‌دهد. ۲. تفسیرهای «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم»: نخجوانی پس از بیان «سرآغاز» هر سوره، تفسیر آیات را از «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم» آغاز می‌کند. او در هر سوره به تناسب سیاق و مطالب آن، تفسیری متفاوت از «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم» ارائه می‌دهد و معتقد است هر سوره قرآنی، آغاز و پایانی مخصوص به خود دارد، بدین جهت «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم»آن با دیگر سوره‌ها تفاوت خواهد داشت. ۳.ظرافت بیان: تاویلات و اشارات مؤلف در برداشت از عبارات و آیات قرآنی، بر خلاف برخی از تفاسیر اشاری، حتی برای فهم عادی توجیه‌پذیر است و مفسر کوشیده است که از تاویلات دور از ذهن بپرهیزد و اگر گاهی از ظاهر لفظ فاصله‌ای گرفته، آن را با چنان ظرافت ویژه‌ای بیان می‌کند که بر طبع زبان آشنای مخاطب که از عمق تاثیر الفاظ و عبارات قرآنی آگاهی دارد و اندک ذوق مستعدی برای درک تجربه‌های شهودی برخوردار باشد، گران نمی‌آید. ۴.روش عرفانی تفسیر: به پیروی از روش عارفان، بر پایه اثبات خویش، و نه نفی دیگران استوار است. او در تفسیر خود هرگز متعرض برداشت‌های دیگران نمی‌شود و به ندرت به نقل روایات یا اقوال می‌پردازد. ۵.نثر تفسیر: نثر تفسیر نثری فصیح و ادبی، البته با رعایت اقتضای مقامات بیان است و آنگاه که طلبیده، خامه او در اوج طلابت بسیار استوار ظاهر شده است. در ترجمه حاضر تلاش شده است روح حاکم بر سراسر اثر تا حد ممکن به متن مترجم نیز منتقل شود. ترجمه تفسیر فواتح الهیه، نوشته شیخ نعمت الله بن محمود نخجوانی نقشبندی، ترجمه مسعود انصاری، انتشارات مولی. چاپ اول ۱۳۹۶، دوره چهار جلدی ۳۵۰۰۰۰۰ریال.

  ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۳:۱۸:۲۵ ب.

انتشار ترجمه و متن کتاب لباب الاشارات و التنبیهات فخرالدین رازی

يكي از منابع مهم و باارزش فلسفه مشاء، كتاب اشارات و تنبيهات شيخ الرئيس ابوعلي سينا است. بسياري از فلاسفه بر اين كتاب شرح نوشته و بسياري ديگر، استفاده هاي علمي كرده اند. شرح فخر رازي، يكي از شروح اين كتاب و ريخته خامه يكي از متكلمين بزرگ اشعري است. فخررازي به اهميت كتاب اشارات و تنبيهات عنايت داشته است؛ از اين رو در مورد اين كتاب دو گونه كار كرده، اول آن كه اين كتاب را شرح نموده است؛ دوم آن كه اين كتاب را تلخيص نموده و چكيده اي از آن را ارائه كرده است. هر چند او در مقدمه خود بر كتاب لباب الاشارات و التنبيهات ميگويد: من فقط چكيده اشارات و تنبيهات ابن سينا را ارائه ميدهم و كاري به صحيح و فاسد آن ندارم، اما از آن روي كه فخر رازي چنين روحيه اي ندارد، در همه نمطهاي دهگانه بر كلام شيخ ايراد گرفته و در بسياري موارد نظرات شخصي خويش را بيان نموده است. اين اظهار نظرها دو گونه است: در برخي موارد با عبارتهايي همچون "انا اقول" نظر خويش را بيان ميدارد كه در اين موارد جداسازي نظر فخر رازي از نظر ابن سينا براي همه ميسر است. اما در برخي موارد، فخررازي نظر خويش را در قالب اشاره و تنبيه بيان ميدارد؛ در اين موارد جداسازي نظر فخررازي از نظر ابن سينا تنها بر خواننده زيرك و داراي شامه قوي فلسفي امكان پذير است. جداسازي نظرات فخررازي و ابن سينا در اثر حاضر انجام شده است. با توجه به اينكه كتاب "لباب الاشارات و التنبيهات" خلاصه و چكيده كتاب گرانسنگ الاشارات و التنبيهات ابن سينا است، ميتوان با مطالعه لباب الاشارات، يك دوره فلسفه مشا، از طبيعيات گرفته تا فلسفه و عرفان را با تكيه بر آراي فلسفي و كلامي فخررازي مطالعه نمود. اين كتاب بر خلاف ساير آثار ابن سينا داراي فصل بندي دقيقي است كه در بخش منطق ده نهج وًدر بخش فلسفه ده نمط گنجانده شده و اشاره، تنبيه، تبصره، وهم، تذنيب و زياده تبصره از عناوين هر يك از نهج ها و نمط ها است. با اينكه ابن سينا جامع بين معقول و منقول است، اما هرگز در بحث هاي عقلي از آيات و روايات استفاده نكرده است. اگر از ابتداي اشارات و تنبيهات تا آخر آن را مطالعه كنيم حتي يك آيه قرآن نمي يابيم مگر خاتمه كتاب كه ميگويد: كفي بالله وكيلا. اين كمال هنرنمايي ابن سينا است كه معقول را با منقول خلط نميكند و در بحث عقلي، صرفا عقلي بحث ميكند. نكته مهم ديگري كه در اشارات و تنبيهات خودنمايي ميكند، اين است كه ابن سينا، بر خلاف ساير آثارش از رياضيات بحث نميكند و به جاي آن از عرفان سخن به ميان مي آورد. همين نشانگر فاصله گيري ابن سينا از مكتب عقلي محض مشاء ارسطويي و بهره گيري از افكار نو افلاطوني است. اين مطلب را ميتوان در نمط دهم، آنجا كه ابن سينا از حكمت متعاليه سخن ميگويد فهميد. فخر رازي ابن سينا را بهترين فيلسوف مكتب مشاء معرفي ميكند. همين اعتقاد براي يك متكلم اشعري كافي است تا براي فلسفي كردن كلام اشعري به آثار ابن سينا به ويژه اثر برجسته او يعني اشارات و تنبيهات روي بياورد. فخر رازي به عمق علمي اشارات و تنبيهات پي برده بود و به همين دليل يك بار آن را شرح ميكند و در شرح خود در هيچ مساله اي ابن سينا را از تيرهاي اشكالهايش بي نصيب نميگذارد و ديگر بار به تلخيص و تذهيب آن، تحت عنوان لباب الاشارات و التنبيهات همت ميگمارد كه اگر كسي توان مطالعه شرح اشارات او را نداشت، كتاب لباب الاشارات را مطالعه كند. فخر رازي در مقدمه خود بر اين كتاب بيان ميكند كه به دنبال خلاصه كردن اشارات و تنبيهات است و كاري به صحيح و فاسد آن ندارد، مگر اينكه در برخي موارد مطالبي را بيان كند. اما با مطالعه دقيق مشخص ميشود كه فخر رازي تنها در پي خلاصه كردن يا روان سازي عبارتهاي ابن سينا نبوده، هر چند كه اين هم بخشي از كار وي در اين كتاب است، اما در واقع او مفاهيم و محتواي اشارات و تنبيهات را در اسلوب مورد پسند خويش، البته با حفظ نظم منطقي ابن سينا در ارائه مطالب به رشته تحرير در آورده است. از امتيازهاي ترجمه حاضر آن است كه در بسياري موارد منابع استدلالهاي فخر رازي از ديگر كتابهاي او استخراج و در پاورقي ترجمه شده است. ترجمه و متن لباب الاشارات و التنبیهات، تصنیف فخرالدین رازی، ترجمه عبدالمجید علی محمدی. چاپ اول ۱۳۹۶، ۲۹۶ صفحه، ۳۰۰۰۰۰ ریال.

  ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۵:۲۹:۳۱ ب.ظ

انتشار تصحیح انتقادی کتاب نصیحت‌نامه شاهی (ینبوع الاسرار فی نصایح الابرار) از آثار تاج‌الدین حسین خوارزمی، عارف قرن نهم

نصيحت نامه شاهي در ادامه سنت نصيحت نامه ها و نصيحة الملوك هاي تاريخ ادبيات فارسي است. هدف از نگارش اين قبيل آثار همبستگي جامعه و خير و صلاح همگاني است. البته افزون بر مطالب اين رساله ها، نثر فارسي و گاه مسجع آنها نيز از ديد ادبي ارزشمند است. نصيحة الملوكهاي متعددي را مولفان مسلمان نگاشته اند. در بين اين مولفان سه تن از حيث تصوف و عرفان چهره اي شاخص محسوب ميشوند: غزالي، سيد علي همداني و تاج الدين حسين خوارزمي. اين اثر از يك ديباچه، دو مقاله در بيست باب و یک خاتمه تشكيل شده است. ديباچه كتاب با حمد و ستايش خدا آغاز شده و مولف در آن بيان كرده است كه مراد اصلي از وجود انسان، كمال معرفت حضرت رحمان است و كمال اين معرفت جز با مكارم اخلاق و تصفيه باطن خودش را نشان نميدهد... عناوين ابواب كتاب چنين است: مقاله اول: در فضايل امتثال اوامر الهي و اجتناب از زواجر و مناهي: در فضايل معرفت باري...؛ در فضايل علم و حسن نتايج آن؛ در تحريض بر مصاحبت ابرار و تحذير از اشرار؛ در فضايل معدلت و به حال مظلومان ديدن؛ در فضايل تقوي؛ در فضايل محاسبه اعمال و مراقبه احوال خود؛ در فضايل تواضع و رذايل تكبر؛ در فضايل حلم و حسن اخلاق و عفو و اشفاق؛ در فشايل علو همت و رذايل دون همتي؛ در ترجيح حكم خدا بر هوا و اختيار دين بر دنيا؛ در فضايل بيداري و هشياري و خوف خاتمت و ملاقات باري. مقاله دوم: در آيين خدمت حضرت خاقاني و رعايت اصول جهان باني در فضايل وفاداري و حق گزاري؛ در فضايل اطاعت فرمان پادشاهي؛ در فضايل شكر نعمت و حسن خدمت؛ در فضايل اكتساب رضاي والدين و دعاي خير بر والده؛ در فوايد دانستن مقادير مردم و تنزيل هر كس در منزلش؛ در فضايل رضا دادن به قضاي الهي و مصابرت بر جريان احكام پادشاهي؛ در فوايد ارشاد مسترشد و عمل كردن به موجب كلام زباني؛ در توكل به حضرت الهي با وجود خرم و آگاهي. . اثر حاضر كتابي است در پند و اخلاق و حكمت و عرفان. اين كتاب حاوي مطالبي در فضايل معرفت حضرت باري و شناختن طريقه بندگي و آشنايي به آداب و رسوم زندگي و بسياري مطالب ديگر كه به كار بستن و فرا گرفتن آنها مايه فلاح و رستگاري انسان است. نويسنده كتاب در تاليف خويش همه جا به آثار عارفان پيشين نظر داشته و تا حد امكان سخنان نغز و شيواي آنان را برگزيده و گردآورده است. از جمله كتابها و مآخذي كه بيشتر مورد توجه خود قرار داده، بعد از آيات قرآن كريم و روايات و احاديث نبوي، در درجه نخست رساله قشيريه و احيا علوم الدين بوده است، سپس شرح تعرف و مرصاد العباد و كيمياي سعادت، كه همه از امهات كتب عرفاني و اخلاقي است. او همچنين از كتب و منظومه هاي عرفاني ديگر مانند آثار مولوي، عطار، سنايي، خاقاني و ساير سخنوران استفاده كرده است. بر روي هم شايد بتوان گفت كه اين مجموعه منتخبي است از عصاره كلمات نغز عرفاي گذشته، و چكيده اي است از سخنان دلاويز صاحبدلان و وارستگان تا زمان مولف، كه نويسنده آن را با ايراد اشعار و آيات و احاديث و حكايات دايره اطلاعات و سخن آنان را وسعت و كمال بخشيده و در اين راه اثري جديد در معارف اسلامي پديد آورده است. تاج الدين حسين خوارزمي، نويسنده كتاب، از عرفاي قرن هشتم و نهم هجري است. سه اثر مشهور او عبارتند از: ١-جواهر الاسرار و زواهر الانوار؛ شرح مثنوي مولوي. ٢-شرح فصوص الحكم. ٣-نصيحت نامه شاهي. كتاب "شرح فصوص الحكم" او پيشتر با تصحيح نجيب مايل هروي در انتشارات مولي منتشر شده است. یکی از نکات مهم مطرح شده در مقدمه مصحح، یکی بودن کتاب نصیحت‌نامه شاهی و ینبوع الاسرار است که پیش از این به عنوان دو اثر مجزا از مولف شناخته شده بود. . نصیحت نامه شاهی، تصنیف تاج الدین حسین خوارزمی، تصحیح اکرم آقاجانلو، چاپ اول ۱۳۹۶، ۵۹۸ صفحه گالینگور، ۶۵۰۰۰۰ ریال.

  ۱۰ دی ۱۳۹۵ ۱۰:۳۸:۳۷ ب.ظ

انتشار کتاب «دور باطل»، نوشته موریس بلانشو

کتاب «دور باطل» نوشته موریس بلانشو، ترجمه شهرام رستمی منتشر شد. در ادامه بخشی از پی گفتار مترجم را در معرفی کتاب می‌خوانید.

در سال ۱۹۸۵ مجموعه‌ای از قصه‌ها و مقالات ادبی موریس بلانشو تحت عنوان «The Station Hill Blanchot Reader» منتشر شد. در این مجموعه پل استر، نویسنده و مترجم آمریکایی دو داستان از آن را با عناوین «بهشت» و «واپسین کلام» و نیز یک مقاله با عنوان «پس از واقعه» ترجمه نمود. او به همراه همسرش لیدیا دیویس، این مجموعه (دو داستان و یک مقاله) را «دور باطل» نام نهادند.

داستان اول با عنوان «بهشت» یا «رنج ایده شاد» است که در یک دیستوپیا یا مدینه رذیله‌ای رخ میدهد و مکانی است برای آماده‌سازی زندانیان یا بیگانگان برای حضور در جامعه شهری. شخصیت محوری داستان -الکساندر آکیم- در معرض این آموزشها است. همانطور که داستان نشان میدهد، یک تقابل و تفاوت عمیق بین اقامتگاه و جهان بیرونی که برای بیگانگان محبوس ممنوع است،وجود دارد...

در حالی که «بهشت» با ایده دیگری درگیر است،«واپسین کلام» هم در فضایی مشابه و تیره روایت میشود، اما این بار اهتمام نویسنده، مسئله زبان و تنهایی است که در کارهای نظری بلانشو به تفصیل بحث شده است. همانند بهشت، شخصیتها در شهری غریب گیر افتاده‌اند که از نوعی ممنوعیت در سخن گفتن رنج میبرند. شخصیت مرکزی داستان-بی نام است- در تلاش است که ممنوعیت حرف زدن را بشکند...

در مقاله «پس از واقعه» بحث مهم بلانشو رابطه بین تاریخ و نوشتار است. با بازخوانی روایتهای قدیمی‌اشبلانشو آنها را در رابطه با تاریخ قرار میدهد، به خصوص یک داستانش -بهشت- را با هولوکاست مقایسه میکند.

دور باطل، نوشته موریس بلانشو، ترجمه شهرام رستمی، چاپ اول ۱۳۹۵، ۲۰۰۰۰۰ ریال.

  ۴ دی ۱۳۹۵ ۱۲:۳۵:۲۳ ق.ظ

انتشار کتاب «شرح التسویة بین الافادة و القبول»، رساله فارسی در وحدت وجود ابن عربی

کتاب شرح التسویة بین الفادة و القبول، تصنیف، ترجمه و شرح شیخ محب‌الله الله‌آبادی، از عرفای طریقه صابریه چشتیه در قرن یازدهم منتشر شد. در ادامه بخشهایی از مقدمه مصحح کتاب را میخوانید.

(از مقدمه مصحح) از جمله شارحان و به ویژه مروجان نامی مذهب و مسلک شیخ اکبر، محیی‌الدین ابن عربی، در هندوستان شیخ محب‌الله الله‌آبادی است. نام کامل وی محب‌الله بن شیخ مبارز بن شیخ پیر، از اخلاف شیخ فریدالدین گنج‌شکر است که نسبت وی به خلیفه ثانی، عمر بن خطاب میرسد. تاریخ تولد او را دوم صفر ۹۹۵ در قریه صدرپور از توابع خیرآباد از منضمات اود (لکهنو فعلی) آورده‌اند. بخش عمده زندگی وی مقارن با دوره جهانگیر و پس از وی شاهجهان بوده است. به ویژه توجه خاص داراشکوه به ایشان و مکاتبات وی با شیخ حائز اهمیت است. شیخ محب‌الله را عمدتابع لقب شیخ کبیر و شیخ عجم یاد کرده‌اند...

شیخ محب‌الله پس از ابوسعید گنگوهی (استادش) و جلال‌الدین تهانیسری از مشایخ طریقه صابریه سلسله چشتیه است. شیخ محب‌الله پس از دریافت خرقه از جانب شیخ ابوسعید گنگوهی، به موجب اجازت او به جانب صدرپور روانه گردید و نخستین اثر خود، ترجمة الکتاب، را در آنجا تالیف کرد. پس از چندی به اشاره پیر خود جلای وطن کرد و قصد الله‌آباد نمود. پیش از ورود به الله‌آباد به زیارت برخی مقابر مشایخ عظام مبادرت نمود از جمله در رودولی به زیارت شیخ احمد عبدالحق رودولوی مشرف شد و در آنجا با شیخ عبدالرحمن چشتی، صاحب مرآة الاسرار، ملاقات نمود و چند روزی مهمان او بود.... پس از ورود به الله‌آباد در آنجا سکونت گزید و به امر تدریس و تربیت مریدان مشغول شد. به دلیل اقامت طولانی در این شهر که تا پایان عمر شیخ، نهم رجب ۱۰۵۷ قمری به درازا کشید، به الله‌آبادی مشهور گردید. مریدان و اخلاف و اولاد وی نیز در این شهر حل اقامت افکندند. خانقاه وی که عمدتا در هند از آن به دایره یاد میشود، در حال حاضر همچنان در محله بهادرگنج الله‌آباد پابرجاست و شاه سیف الله از اخلاف شیخ، که دهمین نسل وی محسوب میشود، به عنوان سجاده‌نشین در این مکان اقامت دارد. مزار شیخ در موضع دیگری به نام قریشی‌پور در محله کتب‌گنج میباشد.

رساله «التسویه» رساله کوچکی است که لب آرا و عقاید شیخ را در مسئله وحدت وجود باز مینمایاند. این رساله در زمان شیخ و پس از آن مورد انتقادات شدید قرار گرفت. نقل است که چون اورنگ زیب را بر مفاد آن مبنی بر ضد شریعت بودن رساله اطلاع دادند، در صدد احضار شیخ بر آمد و چون از مرگ وی آگاه شد، دو تن از مریدان و خلفای وی را طلبید تا مطالب رساله را توجیه کنند...

بر رساله تسویه از طرفی ردیه و از طرف دیگر شروح و تفاسیری نوشته شده است... خود شیخ اولین فردی است که بر این رساله کوتاه ترجمه و شرحی نه چندان تفصیلی به زبان فارسی نگاشته، تا راهنمایی باشد مر کسانی را که در فهم عبارات عربی با مشکل مواجهند. شیخ در این اثر عمدتا بر اساس فصوص‌الحکم به تفسیر و توضیح عقاید خود پرداخته است. وی عینا همین عقاید را در مجموعه مکتوبات خود نیز خطاب به اشخاص مختلف تبیین و توجیه کرده است.

عمده مطالب موجود در این شرح را میتوان در چند مقوله بر شمرد:

-حقیقت یکتایی وجود و سریان آن در جمیع صور و اشیا،

-علم شهود و علم حصولی،

-اهتمام عرفا به شرع و عرف،

-نسبت واجب و ممکن با یکدیگر،

-خلق مدام،

-عینیت وجود واجب و ذات وی،

-نسبت روح محمدی و جبرئیل،

تسویه مفید وجود و قابل وجود.

این رساله بر اساس چهار نسخه تصحیح شده است که نسخه اساس متعلق به دایره شیخ محب‌الله و سال ۱۱۶۷ است.

نام کتاب: شرح التسویة بین الافادة و القبول، نوشته شیخ محب‌الله الله‌آبادی، تصحیح ملیحه معلم، انتشارات مولی. قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال.

  ۴ دی ۱۳۹۵ ۱۲:۳۰:۲۴ ق.ظ

انتشار کتاب «نمایش در دوره قاجار»

کتاب «نمایش در دوره قاجار» نوشته دکتر یعقوب آژند منتشر شد. در ادامه بخشی از مقدمه کتاب را می‌خوانید.

(از مقدمه مولف) ساختار و صورتبندی کتاب حاضر از سه بخش عمده تعزیه، نمایش سنتی و تئاتر تشکیل میشود.

در یک کلام توان گفت دوره قاجار در نمایش تعزیه پایه‌ای بلند دارد. در این دوره، تعزیه شکل نهایی نمایشی پیدا میکند و مقامات حکومتی و به ویژه شاه و رجال پیرامون او، با حمایت از آن، در یکدستی و بالندگی آن میکوشند. تعزیه رونق ویژه می‌یابد و طبیعی است که در این رونق و اعتبار، جهت‌های گوناگون را تجربه و ترکیباتی تازه پیدا می‌کند. در این بخش بازسازی و بازنمایی دگردیسی تعزیه از عزاداری صرف به شکل نمایشی آن صورت میگیرد که از لابه‌لای منابع اصلی بازمانده از این دوره پژوهیده میشود.

اصطلاح نمایش قطع نظر از وسعت معنایی آن و در قیاس با تئاتر (نمایش مدرن)، نمایشهای سنتی را نیز در بر دارد و از این رو برای ایجاز، کلمه تقلید که از آغاز دوره قاجار رواج می‌یابد، شکل دگرگون شده اعمال و رفتار دلقکان ادوار پیشین بود و یا به هر حال از درون آن سر بر کشید. از اینرو نخستین مبحث این بخش به دلقک‌بازی اختصاص یافت و سپس مباحثی چون تقلید و سیه‌بازی (تخته حوضی، رو حوضی)، نمایشهای عروسکی، نمایشهای روایی (نقالی و شمایل‌گردانی) و نمایشهای شادی‌آور و نمایشهای آئینی مطرح گردید. در این بخش بازگویی مایه‌های طبیعی این نوع نمایشها و بازنمایی دگرگونی و دگرسانی آنها به ویژه از دوره مشروطه به بعد مطمح نظر بود.

مبحث تئاتر که بخش سوم کتاب را در بر میگیرد خود عالمی دیگر است که یکسر در اختیار تحصیل‌کردگان بود و تاثیر و تغییری دیگر در پی داشت و در واقع نتیجه تلاش منورالفکرانی بود که در این عصر برای پیشرفت جامعه میکوشیدند. از اینرو تئاتر محل اجتماع شمار زیادی از تحصیل‌کردگان میشوذ که نتیجه بلافصل آن زدودن حرمت از جهره نمایش و نمایشگرا در بین گروه‌های مختلف مردم و مقبولیت بازیگران در جامعه است. تئاتر با جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی و اصلاحی خود، اصحاب ذوف و هنر را به خود جذب میکند و بر حسب لزوم و ملزومات زمانه وسیله‌ای برای پیشبرد دستاوردهای گوناگون دوره مشروطه میشود. بخش سوم روایت شکل‌گیری، بالندگی تئاتر از جوانب مختلف اجرا، بازیگری، نمایشنامه‌نویسی و غیره است طوریکه از سال ۱۳۰۰ شمسی به بعد تئاتر از مظاهر توسعه و تربیت جامعه میشود و گروه‌های گوناگون اجتماعی را تحت تاثیر قرار میدهد.

نمایش دوره قاجار مسلزم شناخت سوابق عملی و نظری آن در ادوار پیشین است. در هر جا که لازم آمد، به ویژه در باب تعزیه و بعضی از نمایشهای سنتی، سوابق آنها نیز به ایجار فحص شد تا مقصد نوشتار مشخص باشد. دامنه منابع درباره نمایش دوره قاجار، در هر سه زمینه، وسیع و متنوع است. شاید در میان ممتازترین آنها که معطوف به جزئیات درخوری است، گزارشها و سفرنامه‌های فرنگیان باشد که مایه‌های فراوانی از مفاهیم و داده‌های نمایشی این دوره را در بر دارند. این نوع آثار برای بازسازی حال و هوای نمایشی در ادوار مختلف دوره قاجار کارساز است چون روی سخن آنها بیشتر با عامه مردم و جریان تعزیه در لابلای لایه‌های گوناگون اجتماعی است. شماری از خاطرات رجال دوره قاجار در باب بعضی از مراحل شکل‌گیری، اجرا و تکوین نمایشها نکاتی ارزنده دارند و نکته‌های مبهم آن را روشن میکنند....

در خاتمه هر بخش از کتاب، دو نمونه از برای مستندسازی متن پژوهش انتخاب و به گونه پیوست ضمیمه شده است. در بخش تئاتر، این دو نمونه -دست کم در فن و مفاهیم نمایشی- زبان حال دوره قاجار است. نمایشنامه حسن مقدم بینش آغازین و انجامین مدرنیسم است که در پس تاریخ قاجار موج میزند. نمایشنامه ذبیح بهروز جدی‌ترین بیان قواعد و غرایز استبداد سنتی قاجارهاست که در قالب طنز بیان میشود. در مسامات هر دو نمایشنامه شکفتگی و روحی تازه احساس میشود که طلوع تئاتر مدرن در ایران را نوید میدهد.

نام کتاب: نمایش در دوره قاجار، نوشته دکتر یعقوب آزند، چاپ اول ۱۳۹۵، انتشارات مولی، ۷۲۸ صفحه. قیمت: ۷۵۰۰۰۰ ریال.

  ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ۰۵:۴۰:۰۱ ق.ظ

انتشار تصحیح متن عربی کتاب الفتوحات المکیه ابن عربی در ۱۷ جلد

تصحيح متن عربي كتاب فتوحات مكيه ابن عربي در هفده جلد؛ تصحيح محمد خواجوي. چاپ اول ۱۳۹۵، ۷۵۰۰۰۰۰ ریال. (از مقدمه مصحح) از كتاب فتوحات مكيه، چنانكه دكتر عثمان يحيي تصريح كرده است، دو نسخه كهن موجود است: نسخه اول: آغازش در مكه و سال ٥٩٩ و خاتمه آن در سال ٦٢٩ است. نسخه دوم: آغازش در دمشق و سال ٦٣٢ و خاتمه آن در سال ٦٣٦ است. عثمان يحيي در ادامه اشاره ميكند كه نسخه دوم اضافاتي دارد كه در نسخه اول ديده نميشود؛ همچنين متن كامل فتوحات از هيچ يك از نسخه ها به تنهايي حاصل نميشود و لذا تطبيق اين دو نسخه ضروري است. نسخه دوم در سالهاي١٢٧٤و ١٢٩٣ و ١٣٢٩ زير نظر بزرگاني چون شيخ عبدالغني نابلسي و امير عبدالقادر الجزايري به طبع رسيده است. بنابراين در تصحيح و تحقيق جاضر بر چهار نسخه تكيه شده است: ١و٢-نسخه چهار جلدي چاپ بولاق در سالهاي ١٢٧٤ و ١٢٩٣؛ ٣-طبع قاهره در سال ١٣٢٩؛ ٤-نسخه خطي اول كه در سال ٥٩٩ تا ٦٢٩ نگاشته شده است. مرحوم محمد خواجوي تصحيح اين كتاب را پس از ترجمه فتوحات مكيه و در سال ١٣٨٨ به پايان رساند؛ اما چاپ اين اثر در همان زمان ممكن نشد. با توجه به همگام بودن تصحيح و ترجمه كتاب؛ جلدهاي عربي و فارسي فتوحات مطابق يكديگر هستند. مزیت تصحیح حاضر نسبت به تصحیح‌های پیشین اعتبار و نزدیکی تاریخ نسخه‌های مورد استفاده به زمان مولف است.

  ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۷:۳۵:۴۰ ق.

انتشار جلد پنجم و ششم تفسیر عرایس البیان و تکمیل ترجمه این تفسیر ارزشمند قرآن

جلد پنجم و ششم ترجمه تفسیر عرایس البیان فی حقایق القرآن منتشر شد و برای اولین بار پس از هشت قرن، ترجمه کامل این تفسیر ارزشمند عرفانی در شش جلد در اختیار خوانندگان، علاقه‌مندان و پژوهشگران فارسی زبان است. (برگرفته از مقدمه مترجم کتاب در جلد اول) نام یک اثر می‌تواند لب و لباب محتوای آن باشد. اگر مسلک شیخ روزبهان را در نظر داشته باشیم که عارفی بلندپایه است، عرایس البیان می‌تواند تداعی‌گر گفته‌ای منسوب به ابویزید باشد که: اولیا الله عرایس...: اولیای خداوند عروسانی‌اند، تنها بر کسانی رخ می‌نمایانند که محرم‌شان باشند. به هر تقدیر عرایس، جمع واژه عروس، واژه‌ای است که با مبانی فکری روزبهان که در آن غلبه با نگرش و شناخت «زیباشناختی» است، هماهنگی دارد. متن عرایس البیان بسیار لطیف و زنده است و این خصوصیت همراه با غنای درونی گفته‌هایش در میان تفاسیر، برجستگی خاصی به او می‌بخشد. شیخ در بیان معانی و مضامین عمیق عرفانی‌اش، صنایع ظریف ادبی را نیز فراموش نکرده و با صور خیالی رنگین و پرجاذبه مقصود خود را بیان کرده است. همان خصوصیتی که در اکثر آثار عرفانی او مشهود است. از طرفی دیگر گویی واژه‌ها نیز، هم شان مقام عرفانی درون او تجرد یافته‌اند و مدام در تعبیرهای خاص مرتبه‌ای از معرفت تکرار می‌شوند. اینجا به تمام، سخن از: معرفت، مشاهده، مکاشفه، قرب، رویت، ازل، ابد، توحید، تفرید، تجرید، قدم، ذات، بقا، فنا، تجلی، حب، عشق، نزهت، بهجت، قلب، روح، سر و واژه‌هایی از این نوع است.گاه چند تفسیر از یک آیه با عبارت «ایضا» ارائه می‌شود، و این خود صحه‌ای است بر مراتب مختلف معرفت و شهود و ادراک، و احتمالا اشاره‌ای است ضمنی به چند بطنی بودن قرآن، و در نتیجه جامه تحقق پوشاندن به تفسیر و تاویل‌های آن، که در مقدمه‌اش با نقل آیه قرآنی و حدیث نبوی و احادیث ائمه و گفته‌های بزرگان یادآور شده است. شیخ بر معانی باطنی قرآن و نیز مراتب عرفانی که علم فهم باطن از سوی خداوند متعال به آنان اعطا شده درجات متفاوت قائل است. این اعتقاد در نقل قول و تفسیرهایی که از بزرگان نقل می‌کند و یا خود ارائه می‌دهد کاملا مشهود است و در این میان، با امعان نظر، یک سیر از پایین‌ترین معنا رو به صعود، و یا از بالاترین معنا رو به فرود قابل تشخیص است. این مراتب می‌تواند هم عوالم انسانی و درون انسانی و هم عوالم خلقت و کائنات را شامل شود. مثلا در تفسیر آیه تولج اللیل فی النهار: «دخان بشریت را در سلطان صفای توحید می‌پیچاند، نیز: ظلمت نفوس را در انوار ارواح متلاشی می‌گرداند، نیز: ظلمت طبایع را در صفای قلوب فانی می‌سازد، نیز:حجاب شب‌های هجران را با طلوع خورشید عرفان در هم می‌شکند، نیز: حجاب حدوثیت را به هنگام ظهور سنای قدس صمدیت پاره می‌کند، نیز: قوام ملکوت را به هنگام ظهور انوار جمال جبروت به اعتلا می‌رساند». در بین تفاسیر، عرایس البیان هم سرمشق بوده و هم از آثار بزرگان مشق برگزیده. پیر لوری کشف الاسرار میبدی، عرایس البیان بقلی و تاویلات النجمیه نجم الدین دایه را از مهمترین تفاسیر دوران شکوفایی تصوف برمیشمارد. همچنین باید به اهمیت تفاسیر مهمی چون تفسیر تستری، حقایق التفسیر سلمی و لطایف الاشارات قشیری اشاره کرد. این سه اثر از منابع اصلی در نقل قول‌های شیخ روزبهان است. خود شیخ در مقدمه، به نحو احسن روش خود را در پرداختن به تفسیر و نقل قول از عارفان بزرگ بیان کرده است: «خواستم از این دریاهای ازلی، منازل رفیعی از حکم ازلی و اشارت‌های ابدی بیاموزم، شوون و اموری که فهم عالمان و عقل حکیمان از درک آن فرو می‌ماند. در این راه با اقتدا به اولیا، نایبان الهی را الگوی خود قرار دادم و سنت پاکان و برگزیدگان را اختیار نمودم. از این رو، در موضوع حقایق قرآنی، کتاب مختصر و موجزی تالیف کردم که در آن سخن به درازا نکشیده و موجب آشفتگی خاطر نمی‌شود. هر آنچه از فهم حقایق قرآن و لطایف بیان، و اشارت رحمان در قرآن با الفاظ لطیف و عبارتهای شریف به من دست داد بیان کردم. در این راستا چه بسا اتفاق افتاد که تفسیر آیاتی را آوردم که بزرگان به آن نپرداخته بودند و گاه در مواقعی دیگر بعد از بیان خود، کلام آنان را که در نتیجه برکت وجودی‌شان، اشارت‌هایشان ظریف‌تر و عبارت‌هایشان لطیف‌تر بود نقل کردم. بسیاری از آن‌ها را به دلیل اختصار کتاب و زیبایی تفصیل آن پیراستم». انتشارات مولی علاوه بر تفسیر عرایس البیان، کتاب «کشف الاسرار و مکاشفات الانوار» شیخ را با تصحیح و ترجمه محمد خواجوی منتشر کرده است. شیخ در این کتاب به تجربیات عرفانی و مکاشفات شهودی خود پرداخته است. برای اطلاعات بیشتر درباره کتاب‌ها با شماره (۰۲۱)۶۶۴۰۹۲۴۳ تماس بگیرید.

  ۷ اسفند ۱۳۹۴ ۰۸:۴۸:۵۳ ق.ظ

کتاب «مکتب هرات و شعر فارسی» در دهمین جشنواره بین المللی شعر فجر به عنوان اثر شایسته تقدیر شناخته شد

در بخش «درباره شعر» دهمین جشنواره بین المللی شعر فجر، کتاب «مکتب هرات و شعر فارسی» تالیف دکتر حسن نصیری جامی به عنوان اثر شایسته تقدیر شناخته شد.

در این نوشته با تاکید بر شعر عصر تیموری، به رابطه و پیوند آن با مکتب هنری هرات پرداخته شده و از این منظر به پیوند و همراهی شعر با هنر و ظرفیتها و تفننهای ذوقی آن عصر اهمیت داده شده است. به رهاورد این نگاه، به ویژگیهایی بدیع و جالب توجه برمیخوریم. شعر این عصر بیشتر بر بستر و مسند ذوق و تفنن آرمیده است و در سایه سار آرامشهای هنری و لطافت طبعهای هنرمحور و ذوق جو به رویکردها و پسندهایی خاص توجه داشته است. سرفصلهای مطرح شده در این کتاب چنین است:

-هرات در آینه افسانه و تاریخ

-هرات از طلیعه شعر فارسی تا آغاز قرن نهم

-اوضاع سیاسی هرات در قرن نهنم

-اوضاع اجتماعی ادبی هرات در قرن نهم

-هرات و گرایش های مذهبی و دینی در قرن نهم

-عرفان و تصوف در عصر تیموریان

-هرات و پسندهای ادبی دربار تیموریان

-ویژگیهای ادبی عصر تیموری

-مکتب هرات (در هنر)

-پیوند شعر و هنر

-فزونی اصطلاحات و مضامین هنری در شعر عصر تیموری

-قالبهای شعری

-مضامین شعری

-تفنن جویی

-از منظر نقد.

در این نوشته به هرات و جایگاه آن به عنوان کانون ادبی عصر تیموری و نگین دوره های درخشان هنری بیشتر پرداخته شده است. ابتدا دیرپایی و پیشینه و منزلت آن در تاریخ و فرهنگ ایران مطرح و سپس به بررسی شعر و ادب تا قرن نهم در این کانون ادبی توجه شده است تا خوانندگان با عنایت به منزلت تاریخی، فکری و ادبی این ابر شهر فرهنگی در این عصر ادبی و مکتب هنری-و نیز پیوند و همراهی شعر و هنر- درنگ و تامل بیشتری نمایند.

  ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ ۰۸:۴۳:۱۰ ق.ظ

تاریخ تمدن؛ تحلیلی از تاریخ جهان از آغاز تا امروز نوشته ارنولد توین‌بی با ترجمه دکتر یعقوب آژند منتشر شد.

تاریخ تمدن، تحلیلی از تاریخ جهان از آغاز تا امروز. نوشته ارنولد توین‌بی، ترجمه دکتر یعقوب آژند.

این کتاب چکیده نظرات و عقاید یکی از نظریه‌پردازان تاریخ مدرن جهان است که دید او در این کتاب یک دید عام و مشترک انسانی است. توین‌بی در این اثر نهایی خود که بدان عنوان «انسان و مام وطن: روایتی از تاریخ جهان» نهاده، تمامی هم خود را مصروف وصفی از یک مثلث جهانی یعنی زیست کره، مام وطن و انسان می‌کند.

هدف توین‌بی از مطالعه تاریخ مقایسه تمام تمدن‌های شناخته شده بود تا بدین وسیله علل سقوط و صعود آنها را کشف کند. او تاریخ را یک امر جهانی میدانست و معتقد به تسلسل تمدن‌ها بود و به توجیه آنها می‌پرداخت. به نظر او ۲۶ تمدن وجود دارد که ۲۱ تمدن از این ۲۶ تمدن از بین رفته‌اند. او معتقد به ستیز تمدن‌ها بود و به قانونی بین تمدن‌ها باور دارد که مطابق آن جملگی تمدن‌ها از میان می‌روند و تمدن‌های جدید به جای آن‌ها می‌نشینند و از اینجاست که تمدن‌ها را به صورت همزمان زمان‌بندی میکند و به بررسی و هم‌سنجی آنها مبپردازد.

کتاب حاضر چکیده تمامی نظریات و بررسی‌های تاریخی توین‌بی و گزیده تمامی مطالعات او در باب تاریخ بشریت است که پس از فوت او انتشار یافت. او در این کتاب تاریخ بشر را به صورت تحلیلی از هبوط آدم تا سال ۱۹۷۳ میلادی به بحث و فحص می‌گیرد. این کتاب با اثر مشهور توین‌بی، «بررسی تاریخ» متفاوت است. توین‌بی «بررسی تاریخ» را در دهه چهل و پنجاه میلادی نگاشت که بعدا خلاصه‌ای از آن نیز منتشر شد. کتاب حاضر حدود سی سال بعد از آن منتشر شد و آخرین اثر توین‌بی است، لذا حاوی آخرین نظریات توین‌بی در باب تاریخ جهان است.

توین‌بی در مقدمه چنین مینویسد:

ارائه گزارشی جامع از هر چیز مستلزم گزینش است. فکر و اندیشه بشر گنجایش و کارایی گزارش جامع و همه جانبه‌ای درباره یک چیز واحد را ندارد. گزینش امری ناگزیر است، اما همین گزینش هم به ناچار دلبخواهی خواهد بود، انبوه اطلاعاتی که حاصل گزینش یک محقق است جای نقد دارد، مثلا گزینش وقایع تاریخی که در سال ۱۸۹۷ بسیار مناسب و چشمگیر به نظر میرسید در سال ۱۹۷۳ یک گزینش بی حاصل و نارسا مینمود. نگارنده در این تحلیل سعی کرده تا به تمدن غرب و پیشینیان آن اهمیت گسترده‌ای را که معمولا در بررسی‌های غربی تاریخ جهان بدان قائلند ندهد، بلکه تلاش او معطوف به این شد تا به ورطه کم بها دادن به تمدن غرب و پیشینیان آن نیز نیفتد. با این همه چه بسا خواننده چینی خواهد گفت که نگارنده برای تمدن غرب بها و اهمیت زیادی قائل شده و خواننده غربی نیز اذعان خواهد داشت که او در تلاش برای بررسی منصفانه تمدن غرب و پیشینیان آن بیشتر بر گذشته تکیه کرده است.

این کتاب در قطع وزیری و جلد گالینگور با قیمت ۷۵۰۰۰۰ ریال منتشر شده است.

  << قبلی   1   2   3   4   بعدی >>