<< قبلی   1   2   3   4   بعدی >>
 

  ۶ دی ۱۳۹۶ ۰۵:۰۳:۵۷ ب.ظ

انتشار کتاب «سراج المنیر» در ادب و حکمت اخلاق؛ نوشته کاشف شیرازی

سراج المنير؛ همين نام كافي است تا خواننده به محتواي كتاب و قصد مولف پي ببرد، اثر اخلاقي و تربيتي كه از چند منظر مهم و در خور تامل است: -سراج المنير مهمترين و مشهورترين اثر كاشف شيرازي-از نويسندگان قرن يازدهم- به شمار ميرود و يادگاري است از نثرهاي ادبي و اخلاقي عصر صفوي. -اين اثر در شمار آثاري است كه در عصر صفوي به تقليد از گلستان و نثر سعدي پديد آمده، بويژه آنكه در ديباچه كتاب مشابهتهاي آشكار ديده ميشود؛ -اين كتاب يادگاري از دوران آموزشي قديم و بخشي از حافظه و پيشينه آموزشي و تربيتي ما به شمار ميرود و در دوره هايي از نظام مكتب خانه اي قديم ايران به عنوان كتاب درسي تعليم و تدريس ميگرديده؛ -اساسا طرح و ساختار كتاب نيز با ساختار مكتب خانه اي و مجالس درسي و ديني قديم سازگار بوده و كتاب داراي بيست لمعه (باب) است. هر لمعه بحثي و درسي مناسب براي مباحث تربيتي و مٓدرسي بوده است؛ -از اين رو منطبق است با اسلوب مجلس گويي قديم؛ هر باب مجلسي است كوتاه و موجز با نكته اي اخلاقي و تربيتي-با استناد به آيات و اقوال و اخبار- آغاز ميگردد و با حكايتي سازگار با موضوع و زيبا پايان مي يابد... نهايتا همين دلايل كافي بوده است تا كتاب حاضر در دوره اي خوش بدرخشد و آواز يابد. سراج المنير هنوز هم ميتواند همان جلوه و اقبال را داشته باشد و از اهميت آن كاسته نشده است: -اگر بخواهيم به پيشينه آموزشي و تربيتي ايران و نظام مكتب خانه اي قديم و كتابهاي درسي آن دوران توجه كنيم، سراج المنير از آثار نظام مند آن دوران است. -اگر بخواهيم پژواك نثر سعدي را در عصر صفوي بيابيم و يكي از بهترين نمونه هاي نثر ادبي-اخلاقي آن دوران را در نظر داشته باشيم، سراج المنير از بهترين و گزيده ترين هاست. -اگر بخواهيم در حوزه اخلاقيات- كه گمشده عصر حاضر است- اثري واعظانه، موجز و ادبي را در پيش رو داشته باشيم، باز هم سراج المنير ميتواند اثري در خور توجه باشد. و اكنون سراج المنير با همين ارزشها و جلوه ها پيش روي شماست... . سراج المنیر؛ نوشته کاشف شیرازی (قرن ۱۱)؛ تصحیح و توضیح حسن نصیری جامی؛ انتشارات مولی. چاپ اول ۱۳۹۶؛ ۱۸۰۰۰۰ ریال.

  ۳ دی ۱۳۹۶ ۰۴:۴۲:۳۷ ب.ظ

انتشار چاپی جدید از تصحیح عفیف عسیران از «تمهیدات» عین القضاة

(از مقدمه مصحح) ...در اين كتاب تنها از عرفان محض گفتگو شده است. عين القضاة تجارب روحي خود را كه عبارت از فداكاري براي وصول به محبوب و فنا در معشوق و تحمل گداز عشق و دريافت لذت و صميميت و صفا است بيان ميدارد... حقيقت آن است كه قاضي همداني اين مطالب را براي صاحبدلان بعد از خود نوشته است، خوداو از اين راز چنين پرده بر ميگيرد: "از خودي خود بيرون تواني آمدن تا آگاه اين راز شوي و لايق شنيدن اين كلمات شوي. دانم كه گويي بلي امل با تو گفته ام كه مخاطب توئي اما مقصود مخاطبان غايبند كه خواهند پس از ما آمدن كه فوايد عجيب را در كتاب بديشان خواهند نمود". تفاوت چاپ حاضر با چاپ هاي قبلي از تصحيح عفيف عسيران، حروفچيني جديد؛ انتقال نسخه بدلها به پايان كتاب و افزودن شرح منتسب به گيسودراز به پاورقي صفحات است.

  ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ ۰۷:۲۰:۵۵ ب.ظ

انتشار تصحیح کتاب سیر العباد الی المعاد حکیم سنائی غزنوی

(از مقدمه مصحح) مثنوی سیر العباد الی المعاد منظومه‌ای عرفانی است که شرح تکامل روح انسان را نشان می‌دهد. شاعر در این مثنوی موضوعی فلسفی را با مدح (مدح نه به گونه‌ای که در اشعار شعرای مدیحه‌گو سراغ داریم) ممدوح که او را نمونه انسان کامل می‌داند، همراه کرده و برای بیان مطلب، بعد از مقدمه و طرح موضوع اصلی (مراحل رشد روح) به مدح وارد شده است... این منظومه به طور کلی درباره وجود خاکی انسان است که بعد از طی مدارج رشد تا مرحله بیداری بالا میرود. اولین مرحله، روح گیاهی است که در دوره جنینی چون پرستاری انسان را نگهداری میکند. سپس روح حیوانی که بیشترین وظیفه آن گردآوری اطلاعات از جهان خارج به کمک حواس پنجگانه ظاهر و نگهداری و بهره‌مندی از آن به مدد حواس درونی است که ین کار در سایه سازگاری چهار عنصر طبیعی امکان‌پذیر خواهد بود. در طی مراحل رشد و آمادگی برای پذیرش «نفس گویا» با گشودن چشم بصیرت، موفق به یافتن راهنمایی میشود که در سیر مراحل عقلانی او را ارشاد کند: روزی آخر به روی باریکی\ دیدم اندر میان تاریکی\ پیرمردی لطیف نورانی\ همچو در کافری، مسلمانی. این راهنما که در حقیقت همان عقل فعال است- و از عقل کل دستور میگیرد- در طی سفر به او میگوید که در نهایت به «معاد» باید رسید و راه آن از طریق پشت سر گذاردن زندگی مادی است. تصحیح حاضر بر اساس نه نسخه تصحیح شده است و شرحی مبسوط بر ابیات را داراست. سیر العباد الی المعاد، تصنیف حکیم سنائی غزنوی، تصحیح مریم‌السادات رنجبر، چاپ اول ۱۳۹۶، ۵۵۰۰۰۰ ریال.

  ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ ۰۳:۵۶:۲۴ ب.ظ

انتشار کتاب یک قرن انقلاب در ایران: جنبش‌های اجتماعی در ایران، ویراسته جان فوران

(از مقدمه ويراستار) در مقالات مجموعه حاضر همگوني و هماهنگي نظري به چشم نميخورد. در اين مجموعه ديدگاه ها و نظريه هاي متنوع از تحليل فرهنگ، فمينيسم، نظريه بسيج اجتماعي و تاريخ سياسي تا نظريه هاي قومي، ناسيوناليستي، جامعه شناسي سياسي وبري، ماركسيسم نو و پسا ماركسيسم بازتاب يافته و هر كدام از اين نظريه ها هواداران خاص خود را دارند. من در مقام ويراستار مجموعه، از اين رهيافتهاي متفاوت برخي نكات و الگوهاي مشترك براي بحثهاي نظري وسيعتر بيرون كشيده ام. با مرور اين نكات و الگوها ميتوان به پايگاه هاي اجتماعي متفاوت جنبشها پي برد. ائتلافهاي پوپوليستي و چند طبقه اي ويژگي مشترك همه رويدادهاي مورد بررسي حاضر است. به نظر ميرسد اين ويژگي حاصل پيچيدگيهاي ميراث مانده بر ساختار اجتماعي ايران با تركيب جمعيتي شهري، روستايي، يكجا نشين و قبيله اي، شكاف هاي مذهبي، قومي و محدوديتها و فرصتهاي جنسيتي باشد. منشا نارضایتی هر یک از مخالفان بازتاب این پیچیدگی است. ناسیونالیسم، اسلام، جریانهای سوسیالیست و اصلاح طلب در ترکیب‌های متفاوت نیروی محرکه این جنبشها بودند. پیچیدگیهای یاد شده علل شکل گیری جنبشهای اجتماعی ایران را به صورت یک پرسش در می‌آورد. همه مقالات این مجموعه، یافته‌ها، و نتایج آنها در قالب مفاهیم نظری متنوع ارائه شده‌اند. نویسندگان مقالات از مسلم انگاشتن نظریه‌های تک علتی و رجحان دادن علل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر یکدیگر احتراز جسته و از تاثیر متقابل همه ابعاد و علل تغییر و تحول بر یکدیگر سخن گفته‌اند. بی تردید این شیوه در تدوین مفاهیم جامع برای تغییرات اجتماعی گامی به جلو تلقی می‌شود... عناوین مقالات مجموعه چنین است: گفتمان سیاسی شیعه و بسیج طبقاتی در جنبش تنباکو، نوشته منصور معدل؛ سوسیال دموکراسی و انقلاب مشروطه ایران، نوشته ژانت آفاری؛ ظهور رضاخان، نوشته مایکل پ.زیرینسکی؛ نهضت ملی شدن نفت، نوشته سوسن سیاوشی؛ مسجد، آخرین پناهگاه: اصلاحات دولتی و ستیزه اجتماعی؛ انقلاب ۱۳۵۷: کوششی برای ارائه یک نظریه اجتماعی، نوشته جان فوران؛ پوپولیسم اسلامی، طبقه و جنسیت در ایران پس از انقلاب، نوشته وال مقدم؛ یک قرن انقلاب: چارچوب تطبیقی، تاریخی و نظری جنبشهای اجتماعی ایران. یک قرن انقلاب در ایران، ویراسته جان فوران، ترجمه حسن اسدی، چاپ اول ۱۳۹۶، ۵۰۰۰۰۰ ریال.

  ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ۰۳:۵۵:۲۳ ب.ظ

انتشار تصحیح و ترجمه کتاب فرق بین روح و نفس، تصنیف قسطا بن لوقا (قرن سوم)

(از مقدمه مصحح و مترجم)یکی از مولفین و مترجمین مهم و کمتر شناخته شده موسسه بیت الحکمه در بغداد عصر عباسی، شخصی است از مسحیان فرقه ملکیت به نام قسطا بن لوقا. او که از چهره‌های علمی پر کار سده سوم هجری است با تراجم و تالیفات گسترده خود، نقش مهمی در انتقال دانش یونانی به محیط اسلامی ایفا کرد و بدین جهت میتوان وی را در زمره کسانی شمرد که مقدمات بالندگی بیشتر مباحث اندیشگانی و علمی را در سده چهارم هجری، یعنی اوج عصر تمدن اسلامی، پدید آوردند... یکی از کتب مهم و شاید مهمترین کتاب تالیفی وی کتابی است با نام «کتاب الفرق بین الروح و النفس و قوی النفس و ماهیة النفس» که از یک سوی در هم تنیدگی علوم فلسفی و پزشکی در آن زمانه را نشان میدهد و از دیگر سوی توضیح مناسبی درباره نحوه ارتباط میان نفس و بدن ارائه میدهد و همین توضیح در درک نظام فکری بسیاری از فلاسفه مسلمان که پس از وی زیسته‌اند، یاری دهنده است.همچنین این کتاب میتواند در نتقیح دو تعریف روح و نفس نزد قدما و کاربرد مختلف و همواره پرسش برانگیز این واژگان موثر واقع شود. حسب تحقیقات ما پنج نسخه خطی از این کتاب باقی مانده است... ما در کتاب حاضر برای اولین بار اقدام به ترجمه فارسی این کتاب مینماییم و با توجه به اغلاط موجود در تصحیح پیشین، به تصحیح مجدد متن مبادرت ورزیده‌ایم. در بخش دوم این کتاب به برخی از جنبه های مساله تفاوت میان کاربرد واژگان روح و نفس اشاره میکنیم. سپس در بخش سوم زندگی‌نامه‌ای از قسطا بن لوقا بر اساس منابعییی همچون الفهرست ابن ندیم، عیون الانبا فی طبقات الاطبا ابن ابی اصیبعه و اخبار العلما قفطی و ... ارائه داده و کتب تالیف و ترجمه او را در کتابخانه‌های مختلف جهان ردیابی میکنیم و در انتهل در بخش چهارم به خود کتاب پرداخته و ترمه و تصحیح مجدد آن را همراه با درج نسخه عکسی از نسخه خطی خواهیم آورد. فرق بین روح و نفس، تصنیف قسطا بن لوقا، تصحیح و ترجمه بهرام زاهدی، چاپ اول ۱۳۹۶، ۲۵۰۰۰۰ ریال.

  ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ ۰۵:۴۲:۵۴ ب.ظ

انتشار کتاب «حکایت قریبی در غربت»، خاطرات یعقوب اصلان (مبارزی از ترکیه) از دوران حضورش در ایران

. يعقوب اصلان از مبارزان كرد مسلمان تركيه است. او پس از كودتاي نظامي سال ١٩٨٠ تحت تعقيب قرار گرفت و عازم ايران شد. كشوري كه سالها در حسرت ديدنش بود و آن را ماواي مسلمانان جهان ميدانست. مدتي را با گروهي از دوستانش در ايران به سر بود و آنگاه به افغانستان رفت تا در كنار ملت مظلوم افغانستان با سربازان شوروي بجنگد. اين گروه با برآورده نشدن خواسته هايشان در افغانستان دوباره به ايران بازگشتند و يعقوب با سري پر شور اين بار به جبهه هاي جنگ ايران و عراق رفت تا در كنار رزمندگان ايراني، دين خود را به اسلام انقلابي ادا كند و در عين حال براي نهضت اسلامي تركيه تجربياتي كسب كند. يعقوب در عمليات آزادسازي خرمشهر مجروح شد. پس از مداوا باز هم با سفر به جبهه هاي غرب و جنوب در جنگي كه آن را رويارويي كفر و ايمان ميدانست شركت كرد. او بعدها به لبنان سفر كرد تا روح تشنه اش را در جنوب لبنان و در كنار مبارزان فلسطيني و لبناني سيراب كند. يعقوب سالها در ايران به سر برد و در اين مدت هيچ گاه وطن اصلي خود، تركيه را فراموش نكرد. او پس از مدتها زندگي در غربت به تركيه بازگشت و به اصرار دوستانش به نگارش خاطرات خود پرداخت. نويسنده در كتاب حاضر از بسياري از اشخاص اعم از ايراني، تركيه اي و افغاني، سازمانها و نشريات و تشكلها نام ميبرد و احيانا درباره برخي از آنان موضع گيريهايي ميكند... . حکایت قریبی در غربت، نوشته یعقوب اصلان، ترجمه داود وفایی، انتشارات مولی. چاپ اول ۱۳۹۶، ۳۸۰۰۰۰ ریال.

  ۶ مرداد ۱۳۹۶ ۰۷:۲۹:۴۸ ب.ظ

انتشار ترجمه «الکتاب» نوشته آدونیس

. کتاب «الکتاب، گذشته مکان اکنون» نوشته آدونیس و ترجمه امیر حسین الهیاری در سه جلد منتشر شد. . (برگرفته از مقدمه مترجم) علی احمد سعید إسبر (ادونیس) در سال ١٩٠٣ در روستای قصابین از توابعِ شهر جبله در استان ذقیه کشور سوریه به دنیا آمد. وی در سال ١٩٤١ تحصیلات دوره دبیرستان را به پایان برد و در سال ١٩٥٤ در رشته فلسفه از دانشگاه دمشق لیسانس گرفت. ادونیس از برجسته ترین شاعران امروزِ عرب و بی شک زبان آورترین و فرهیخته ترین نظریه پرداز شعر نوی عربی است. تبار نامه شعر ادونیس به دو دنیای دور از هم میرسد. از یک سو به میراث شعر عربی کهن و آثار صوفیان همچون نفّری و از سوی دیگر به بزرگان مدرنیته غرب مانند هولدرلین ،ریلکه و میشو. ...الکتاب، از سال های نخست پس از هجرت آغاز میشود، شاعران و پیامبران دروغین و خلفای قدرت طلب و امرای فرصت طلب بازیگران آن هستند. روایت ها بر مبنای حیات و ممات آن هاست. الکتاب از زاویه اي، رنجنامه و سوگسرود شاعران است از ابتدای ظهور اسلام تا مرگ متنبّی. اما کلیّتِ این اثر سه جلدی، حول زندگی و شعر و داستان سفرهای متنبّی میچرخد. متنبّی شخصّیت اصلی الکتاب است. حتّی آن جا که به سیف الدوله حمدانی، میدان حضور داده میشود و شعر؛ از او و یا حتّی در جاهایی از زبان او سروده میشود مُراد، متنبّی است. تمام تاریخ عرب را _البته در بازه ی زماني مذکور_در الکتاب میتوان جستجو کرد. این اثر حتّی از عضدالدوله دیلمی، قابوس بن وشمگیر، بابک خرمدین و ... خالی نیست. ولی متنبّی در تمام طول خوانش این اثر جایگاه روشن خود را دارد. تسلط شگفت آور ادونیس به تاریخ و اسطوره – نه فقط تاریخ عرب که تاریخ ایران و جهان – باعث شد که ما در خواندن الکتاب با اثری رو به رو شویم که با هیچ کدام از آثاری که تاکنون به فارسی ترجمه شده و یا حتّی در قلمرو شعر تألیف شده اند قابل قیاس نیست. با این همه، ادونیس در الکتاب خود، جهانی را میآفریند و روایت میکند که در هیچ کدام از آثارِ شاعرانِ معاصر ایران نمونه ندارد. شاید بتوان گفت که الکتاب، یک فرا شعر است. آدونيس در گفتگويي اشاره ميكند كه ایده الکتاب را مالارمه بنیان نهاد. او میگفت شاعر باید کتاب شاملی را تاليف کند که تمام مشكلات هستی را در بر گیرد. من نام الکتاب را اختیار کردم تا در آن از رابطه ام با تمدّن عربی و فهم خویش از این تمدّن سخن بگویم و از همه اندیشه های خود در آن گفتگوها بیاورم به گونه اي که کتابِ شامل و کاملی باشد. به این دلیل آن را الکتاب نامیدم. این مدلولِ الکتاب، هزار سال قبل از مالارمه در میراث و سنّتِ ما بوده است.» . (برگرفته از مصاحبه مترجم با ایسنا) امیرحسین الهیاری با بیان این‌که آدونیس در زبانِ شعر عصیانگری جذابی دارد می‌گوید در ترجمه شعرهای او در «الکتاب» سعی کرده‌ بلاغتِ پیچ در پیچش را حفظ کند. به گزارش ایسنا، امیرحسین الهیاری شاعر، پژوهشگر و مترجم، مجموعه سه‌جلدی «الکتاب» اثر آونیس شاعر سرشناس جهان عرب را اخیرا به فارسی برگردانده و انتشارات مولی آن را منتشر کرده است. آدونیس در این کتاب با زبان شعر، از قهرمان شعرهایش «متنبی» می‌سراید. «الکتاب» از سال‌های نخست پس از هجرت آغاز می‌شود، شاعران و پیامبران دروغین و خلفای قدرت‌طلب و امرای فرصت‌طلب بازیگران آن هستند. روایت‌ها بر مبنای حیات و ممات آن‌هاست. «الکتاب» از زاویه‌ای، رنجنامه و سوگسرود شاعران است از ابتدای ظهور اسلام تا مرگ متنبّی. درباره این اثر با مترجمش به گفت‌وگویی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. تا پیش از این شاهد آثاری در حوزه شعر و پژوهش از شما بودیم. علت گرایش شما به ترجمه چه بود؟ البته من پیش‌تر ترجمه «حیدربابا»ی شهریار را در کارنامه خود داشتم. چرا آدونیس را برای ترجمه انتخاب کردید؟ آدونیس شاعری است که در حوزه زبانی، تمام مرزهای پیش از خود را و حتی حدودی را که خود به آن‌ها دست یافته، می‌شکند و هر ثانیه از شعرِ خود را بر ویرانه‌های ثانیه قبل بنا می‌نهد. عصیانگری جذابی دارد این آدونیس در زبانِ شعر. پیچیده و ژرف است. ترجمه این مجموعه سه‌جلدی چقدر از شما زمان برد؟ حدود ۵ سال. درباره روند ترجمه کتاب صحبت کنید. از چه زبانی کتاب را به فارسی برگرداندید و در ترجمه به مضمون بیشتر وفادار بودید یا به وزن و آهنگ شعرها؟ کتاب را از نسخه اصلی آن که در نشرِ دارالساقیِ بیروت چاپ شده بود ترجمه کردم.  معتقدم در ترجمه شعر به طور کلی، مترجم باید شعر را در زبانِ اصلیِ آن بخواند، در ذهنِ خود بگوارد، و به زبانِ دوم بازسرایی کند وگرنه شعریّتِ کلام به کل از دست می‌رود. من هم چنین کرده‌ام و البته سعی کرده‌ام آن بلاغتِ پیچ در پیچِ آدونیس را حفظ کنم. به طور کلی فکر می‌کنید آدونیس امروز چه حرفی برای مخاطب جامعه ایرانی دارد؟ البته که دارد. ببینید شعر، گزارش یا وحی نیست و شاعر هم نه گزارشگر است، نه پیامبر. لذا در درجه اول باید توجه داشت که شعر، آفریده نمی‌شود تا مفهومی را به ما برساند. شعر در ذاتِ خود، مهندسیِ جنون‌آمیزِ زبان است و رسالتی جز خلقِ زیبایی و خرقِ نُرم و هنجار ندارد. موردِ خرقِ نُرم یا عدول از هنجار را هم تازه با درجاتی از تردید دارم عرض می‌کنم! آدونیس در ذهن و زبان به هیچ یک از شاعران معاصر ما شبیه نیست و شاید جمعِ چند شاعرِ معاصر ما باشد.  فخامتِ زبانیِ او میراثی است که از گذشتگانِ خود گرفته و در شعر به کار برده و جالب است این مساله برای ما که چند دهه است متشاعرانمان بر طبلِ "فرمِ بی‌فرمی"! می‌زنند و انشاهای کودکانه‌شان را به نام شعر ساده و ساده‌نویسی به خورد خلق‌الله می‌دهند! آدونیس در حوزه ذهنی هم کم‌نظیر است و این کم‌نظیر بودن را به نقد جانِ خود خریده. در «الکتاب»، وی رندانه بر سه قرن تاریخ قوم خود تاخته است و سرنوشت تلخ شعرای سلف را مطرح کرده و داد از سخن ستانده. به نظر شما مخاطب این مجموعه چه گروهی است و آیا شعرهای مجموعه برای عموم مردم قابل فهم هستند؟ امروز شعر هایی را که برای عموم مردم قابل فهم هستند تنها می‌توان در آگهی‌های بازرگانی سراغ گرفت! شعرهای آدونیس برای عموم مردم دشوارند چنان که بسیاری از شعرهای دیگر دشوارند، چنان که قرآن دشوار است، لذا میزانِ درک عام ملاکی برای ارزیابی و ارزشگذاری یک متن نیست. در مقدمه کتاب اشاره کرده‌اید که شعرهای این مجموعه به نوعی دیدگاه ایدئولوژیک آدونیس در سیر زمان است؛ همان‌طور که از زیرعنوان مجموعه «گذشته مکان اکنون» هم برمی‌آید. توضیحی هم در این‌باره بدهید. آدونیس "مکان" را در این عبارت، مردّد و محصور و سرگردان کرده میانِ گذشته و اکنون. این بارِ لغوی هم یادآور تاثیری است که او از زبانِ شاعرانه عرفا و صوفیانی چون عبدالجبّار نفّری گرفته. از دیگر سوی، «الکتاب» به نوعی فراشعر و فراتاریخ است و حوادث سه قرن از زمان رحلت پیامبر (ص) تا زمان مرگِ متنبّی را شاعرانه روایت می‌کند. ضمن این‌که جا به جا داستان زندگی و سفرهای متنبّی به عنوان بزرگترین شاعر عرب پس از اسلام، گفته می‌شود و متنبّی، قهرمان «الکتاب» است. در «الکتاب» حتی اشارات فراوان و دقیقی به تاریخ ایران شده. مازیار و بابک خرم‌دین و آل بویه و ...  افرادی هستند که در «الکتاب» از آن‌ها نام برده شده است.

  ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۳:۰۷:۳۵ ب.

انتشار ترجمه فارسی «تفسیر فواتح الهیه» در چهار جلد

ترجمه تفسیر فواتح الهیه، تصنیف نعمت الله نخجوانی نقشبندی با ترجمه مسعود انصاری منتشر شد. مولانا نعمت الله بن محمود نخجوانی، مشهور به شیخ علوان و بابا نعمت الله، ابن علوان رومی است و از او به ولی کامل، محقق عارف، کاشف مدقق، امام، عالم ربانی، عارف بالله، شیخ المشایخ و الکامل المکمل، ذی الفیض الربانی و متحقق به مقام شهود احسانی یاد کرده‌اند. متون از زندگی او تفسیر روشنی ارائه نمی‌دهند، جز آنکه او را منسوب به نخجوان دانسته‌اند و ظاهراً در آنجا زاده شده و پرورش یافته و پس از آن به عثمانی، آقشهر مهاجرت کرده و در آنجا شهرت یافته است. بیشتر تذکره‌نویسان وفات او را ۹۲۰ ه ق ذکر کرده‌اند. در مقدمه چاپ متن عربی تفسیر «الفواتح» تصریح شده که سلوک نخجوانی بر پایه طریقه علیه نقشبندیه و بهره‌مندی از حضور مشایخ این مکتب عرفانی بوده است. از او با نام «بابا نعمت الله نقشبندی» یاد کرده‌اند، اما با عنایت به تفسیر، تعلق خاطر او بیش از هر کس دیگری به محیی‌الدین بن عربی است. اصلی‌ترین اصطلاحات شیخ اکبر در ذهن و زبان شیخ اکبر دارای جایگاهی ویژه است و استفاده مکرر آن‌ها در متن تفسیر، نشان از تاثیرپذیری مفسیر از مکتب ابن عربی دارد. عنوان کامل این تفسیر «الفواتح الالهیة و المفاتح الغیبیة الموضحة للکلم القرآنیة و الحکم الفرقانیة» که ترجمه آن «گشایش‌های خدایی و کلیدهای غیبی روشنگر گزاره‌های قرآنی و حکمت‌های فرقانی» است، چنان‌که از عنوانش پیداست تفسیری است عرفانی که به گفته مؤلف حاصل فتح و گشایشی الهی است، چنان‌که خود می‌گوید: وقتی از جمله گشایشهایی که حضرت حق از آن پرده گشود و از بخشش محض خود بخشود، از سوی خود بر آن نام «الفواتح الالهیة و المفاتح الغیبیة» گذارد که روشنگر گزاره‌های قرآنی و حکمت‌های فرقانی است. برخی ویژگی‌های تفسیر فواتح الهیه ۱. سرآغاز و سرانجام در هر سوره: روش مؤلف آن است که تفسیر هر سوره را با «سرآغاز»ی شروع می‌کند و با «سرانجام»ی به پایان می‌رساند، که اصولاً سرآغاز هر سوره دورنمایی از مطالب آن است که برای سالک می‌تواند روشنگر باشد و «سرانجام» نیز چکیده نتیجه‌ای است که مؤلف از آن سوره به دست می‌دهد. ۲. تفسیرهای «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم»: نخجوانی پس از بیان «سرآغاز» هر سوره، تفسیر آیات را از «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم» آغاز می‌کند. او در هر سوره به تناسب سیاق و مطالب آن، تفسیری متفاوت از «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم» ارائه می‌دهد و معتقد است هر سوره قرآنی، آغاز و پایانی مخصوص به خود دارد، بدین جهت «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم»آن با دیگر سوره‌ها تفاوت خواهد داشت. ۳.ظرافت بیان: تاویلات و اشارات مؤلف در برداشت از عبارات و آیات قرآنی، بر خلاف برخی از تفاسیر اشاری، حتی برای فهم عادی توجیه‌پذیر است و مفسر کوشیده است که از تاویلات دور از ذهن بپرهیزد و اگر گاهی از ظاهر لفظ فاصله‌ای گرفته، آن را با چنان ظرافت ویژه‌ای بیان می‌کند که بر طبع زبان آشنای مخاطب که از عمق تاثیر الفاظ و عبارات قرآنی آگاهی دارد و اندک ذوق مستعدی برای درک تجربه‌های شهودی برخوردار باشد، گران نمی‌آید. ۴.روش عرفانی تفسیر: به پیروی از روش عارفان، بر پایه اثبات خویش، و نه نفی دیگران استوار است. او در تفسیر خود هرگز متعرض برداشت‌های دیگران نمی‌شود و به ندرت به نقل روایات یا اقوال می‌پردازد. ۵.نثر تفسیر: نثر تفسیر نثری فصیح و ادبی، البته با رعایت اقتضای مقامات بیان است و آنگاه که طلبیده، خامه او در اوج طلابت بسیار استوار ظاهر شده است. در ترجمه حاضر تلاش شده است روح حاکم بر سراسر اثر تا حد ممکن به متن مترجم نیز منتقل شود. ترجمه تفسیر فواتح الهیه، نوشته شیخ نعمت الله بن محمود نخجوانی نقشبندی، ترجمه مسعود انصاری، انتشارات مولی. چاپ اول ۱۳۹۶، دوره چهار جلدی ۳۵۰۰۰۰۰ریال.

  ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۳:۱۸:۲۵ ب.

انتشار ترجمه و متن کتاب لباب الاشارات و التنبیهات فخرالدین رازی

يكي از منابع مهم و باارزش فلسفه مشاء، كتاب اشارات و تنبيهات شيخ الرئيس ابوعلي سينا است. بسياري از فلاسفه بر اين كتاب شرح نوشته و بسياري ديگر، استفاده هاي علمي كرده اند. شرح فخر رازي، يكي از شروح اين كتاب و ريخته خامه يكي از متكلمين بزرگ اشعري است. فخررازي به اهميت كتاب اشارات و تنبيهات عنايت داشته است؛ از اين رو در مورد اين كتاب دو گونه كار كرده، اول آن كه اين كتاب را شرح نموده است؛ دوم آن كه اين كتاب را تلخيص نموده و چكيده اي از آن را ارائه كرده است. هر چند او در مقدمه خود بر كتاب لباب الاشارات و التنبيهات ميگويد: من فقط چكيده اشارات و تنبيهات ابن سينا را ارائه ميدهم و كاري به صحيح و فاسد آن ندارم، اما از آن روي كه فخر رازي چنين روحيه اي ندارد، در همه نمطهاي دهگانه بر كلام شيخ ايراد گرفته و در بسياري موارد نظرات شخصي خويش را بيان نموده است. اين اظهار نظرها دو گونه است: در برخي موارد با عبارتهايي همچون "انا اقول" نظر خويش را بيان ميدارد كه در اين موارد جداسازي نظر فخر رازي از نظر ابن سينا براي همه ميسر است. اما در برخي موارد، فخررازي نظر خويش را در قالب اشاره و تنبيه بيان ميدارد؛ در اين موارد جداسازي نظر فخررازي از نظر ابن سينا تنها بر خواننده زيرك و داراي شامه قوي فلسفي امكان پذير است. جداسازي نظرات فخررازي و ابن سينا در اثر حاضر انجام شده است. با توجه به اينكه كتاب "لباب الاشارات و التنبيهات" خلاصه و چكيده كتاب گرانسنگ الاشارات و التنبيهات ابن سينا است، ميتوان با مطالعه لباب الاشارات، يك دوره فلسفه مشا، از طبيعيات گرفته تا فلسفه و عرفان را با تكيه بر آراي فلسفي و كلامي فخررازي مطالعه نمود. اين كتاب بر خلاف ساير آثار ابن سينا داراي فصل بندي دقيقي است كه در بخش منطق ده نهج وًدر بخش فلسفه ده نمط گنجانده شده و اشاره، تنبيه، تبصره، وهم، تذنيب و زياده تبصره از عناوين هر يك از نهج ها و نمط ها است. با اينكه ابن سينا جامع بين معقول و منقول است، اما هرگز در بحث هاي عقلي از آيات و روايات استفاده نكرده است. اگر از ابتداي اشارات و تنبيهات تا آخر آن را مطالعه كنيم حتي يك آيه قرآن نمي يابيم مگر خاتمه كتاب كه ميگويد: كفي بالله وكيلا. اين كمال هنرنمايي ابن سينا است كه معقول را با منقول خلط نميكند و در بحث عقلي، صرفا عقلي بحث ميكند. نكته مهم ديگري كه در اشارات و تنبيهات خودنمايي ميكند، اين است كه ابن سينا، بر خلاف ساير آثارش از رياضيات بحث نميكند و به جاي آن از عرفان سخن به ميان مي آورد. همين نشانگر فاصله گيري ابن سينا از مكتب عقلي محض مشاء ارسطويي و بهره گيري از افكار نو افلاطوني است. اين مطلب را ميتوان در نمط دهم، آنجا كه ابن سينا از حكمت متعاليه سخن ميگويد فهميد. فخر رازي ابن سينا را بهترين فيلسوف مكتب مشاء معرفي ميكند. همين اعتقاد براي يك متكلم اشعري كافي است تا براي فلسفي كردن كلام اشعري به آثار ابن سينا به ويژه اثر برجسته او يعني اشارات و تنبيهات روي بياورد. فخر رازي به عمق علمي اشارات و تنبيهات پي برده بود و به همين دليل يك بار آن را شرح ميكند و در شرح خود در هيچ مساله اي ابن سينا را از تيرهاي اشكالهايش بي نصيب نميگذارد و ديگر بار به تلخيص و تذهيب آن، تحت عنوان لباب الاشارات و التنبيهات همت ميگمارد كه اگر كسي توان مطالعه شرح اشارات او را نداشت، كتاب لباب الاشارات را مطالعه كند. فخر رازي در مقدمه خود بر اين كتاب بيان ميكند كه به دنبال خلاصه كردن اشارات و تنبيهات است و كاري به صحيح و فاسد آن ندارد، مگر اينكه در برخي موارد مطالبي را بيان كند. اما با مطالعه دقيق مشخص ميشود كه فخر رازي تنها در پي خلاصه كردن يا روان سازي عبارتهاي ابن سينا نبوده، هر چند كه اين هم بخشي از كار وي در اين كتاب است، اما در واقع او مفاهيم و محتواي اشارات و تنبيهات را در اسلوب مورد پسند خويش، البته با حفظ نظم منطقي ابن سينا در ارائه مطالب به رشته تحرير در آورده است. از امتيازهاي ترجمه حاضر آن است كه در بسياري موارد منابع استدلالهاي فخر رازي از ديگر كتابهاي او استخراج و در پاورقي ترجمه شده است. ترجمه و متن لباب الاشارات و التنبیهات، تصنیف فخرالدین رازی، ترجمه عبدالمجید علی محمدی. چاپ اول ۱۳۹۶، ۲۹۶ صفحه، ۳۰۰۰۰۰ ریال.

  ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۵:۲۹:۳۱ ب.ظ

انتشار تصحیح انتقادی کتاب نصیحت‌نامه شاهی (ینبوع الاسرار فی نصایح الابرار) از آثار تاج‌الدین حسین خوارزمی، عارف قرن نهم

نصيحت نامه شاهي در ادامه سنت نصيحت نامه ها و نصيحة الملوك هاي تاريخ ادبيات فارسي است. هدف از نگارش اين قبيل آثار همبستگي جامعه و خير و صلاح همگاني است. البته افزون بر مطالب اين رساله ها، نثر فارسي و گاه مسجع آنها نيز از ديد ادبي ارزشمند است. نصيحة الملوكهاي متعددي را مولفان مسلمان نگاشته اند. در بين اين مولفان سه تن از حيث تصوف و عرفان چهره اي شاخص محسوب ميشوند: غزالي، سيد علي همداني و تاج الدين حسين خوارزمي. اين اثر از يك ديباچه، دو مقاله در بيست باب و یک خاتمه تشكيل شده است. ديباچه كتاب با حمد و ستايش خدا آغاز شده و مولف در آن بيان كرده است كه مراد اصلي از وجود انسان، كمال معرفت حضرت رحمان است و كمال اين معرفت جز با مكارم اخلاق و تصفيه باطن خودش را نشان نميدهد... عناوين ابواب كتاب چنين است: مقاله اول: در فضايل امتثال اوامر الهي و اجتناب از زواجر و مناهي: در فضايل معرفت باري...؛ در فضايل علم و حسن نتايج آن؛ در تحريض بر مصاحبت ابرار و تحذير از اشرار؛ در فضايل معدلت و به حال مظلومان ديدن؛ در فضايل تقوي؛ در فضايل محاسبه اعمال و مراقبه احوال خود؛ در فضايل تواضع و رذايل تكبر؛ در فضايل حلم و حسن اخلاق و عفو و اشفاق؛ در فشايل علو همت و رذايل دون همتي؛ در ترجيح حكم خدا بر هوا و اختيار دين بر دنيا؛ در فضايل بيداري و هشياري و خوف خاتمت و ملاقات باري. مقاله دوم: در آيين خدمت حضرت خاقاني و رعايت اصول جهان باني در فضايل وفاداري و حق گزاري؛ در فضايل اطاعت فرمان پادشاهي؛ در فضايل شكر نعمت و حسن خدمت؛ در فضايل اكتساب رضاي والدين و دعاي خير بر والده؛ در فوايد دانستن مقادير مردم و تنزيل هر كس در منزلش؛ در فضايل رضا دادن به قضاي الهي و مصابرت بر جريان احكام پادشاهي؛ در فوايد ارشاد مسترشد و عمل كردن به موجب كلام زباني؛ در توكل به حضرت الهي با وجود خرم و آگاهي. . اثر حاضر كتابي است در پند و اخلاق و حكمت و عرفان. اين كتاب حاوي مطالبي در فضايل معرفت حضرت باري و شناختن طريقه بندگي و آشنايي به آداب و رسوم زندگي و بسياري مطالب ديگر كه به كار بستن و فرا گرفتن آنها مايه فلاح و رستگاري انسان است. نويسنده كتاب در تاليف خويش همه جا به آثار عارفان پيشين نظر داشته و تا حد امكان سخنان نغز و شيواي آنان را برگزيده و گردآورده است. از جمله كتابها و مآخذي كه بيشتر مورد توجه خود قرار داده، بعد از آيات قرآن كريم و روايات و احاديث نبوي، در درجه نخست رساله قشيريه و احيا علوم الدين بوده است، سپس شرح تعرف و مرصاد العباد و كيمياي سعادت، كه همه از امهات كتب عرفاني و اخلاقي است. او همچنين از كتب و منظومه هاي عرفاني ديگر مانند آثار مولوي، عطار، سنايي، خاقاني و ساير سخنوران استفاده كرده است. بر روي هم شايد بتوان گفت كه اين مجموعه منتخبي است از عصاره كلمات نغز عرفاي گذشته، و چكيده اي است از سخنان دلاويز صاحبدلان و وارستگان تا زمان مولف، كه نويسنده آن را با ايراد اشعار و آيات و احاديث و حكايات دايره اطلاعات و سخن آنان را وسعت و كمال بخشيده و در اين راه اثري جديد در معارف اسلامي پديد آورده است. تاج الدين حسين خوارزمي، نويسنده كتاب، از عرفاي قرن هشتم و نهم هجري است. سه اثر مشهور او عبارتند از: ١-جواهر الاسرار و زواهر الانوار؛ شرح مثنوي مولوي. ٢-شرح فصوص الحكم. ٣-نصيحت نامه شاهي. كتاب "شرح فصوص الحكم" او پيشتر با تصحيح نجيب مايل هروي در انتشارات مولي منتشر شده است. یکی از نکات مهم مطرح شده در مقدمه مصحح، یکی بودن کتاب نصیحت‌نامه شاهی و ینبوع الاسرار است که پیش از این به عنوان دو اثر مجزا از مولف شناخته شده بود. . نصیحت نامه شاهی، تصنیف تاج الدین حسین خوارزمی، تصحیح اکرم آقاجانلو، چاپ اول ۱۳۹۶، ۵۹۸ صفحه گالینگور، ۶۵۰۰۰۰ ریال.

  << قبلی   1   2   3   4   بعدی >>